Laprès Lage

BROOKLYN REZIDAN PLEDE KOUPAB POU MANSLAGHTER NAN LANMÒ 2021 TIRE NAN MOUN NAN ST ALBANS

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Rayshawn Cherry, ki gen 28 tan, te plede koupab pou lanmò fiziyad la nan St. Albans, Queens. Viktim nan te revoke apwè yon pye poutèt li te kite kay mennaj akize a nan dat 11 jen 2021.

Avoka Distri a Katz te di: “Biwo mwen an pap kanpe pou itilize zam mòtèl pou rezoud doleyans oswa diskisyon sou lari nou yo. Nan plede koupab, akize sa a te admèt koupab nan sa ki lakòz lanmò yon lòt moun epi kounye a yo pral kondane nan prizon kòm pinisyon pou aksyon li yo.”

Cherry, ki nan Grove Street nan Bushwick, Brooklyn, te plede koupab le 13 Jiyè 2022 pou manifeste nan premye degre anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Pandit-Durant. Jistis Pandit-Durant te endike ke li ta kondane akize a 18 ane nan prizon pou yo te swiv pa 5 ane pòs lage sipèvizyon nan dat 2 out 2022.

Daprè akizasyon yo, nan apeprè 10:45 p.m. nan dat11 jen, Cherry te swiv moman viktim nan Joseph Joseph apre mesye a te eksite yon apatman sou Quencer Road kote mennaj akize a abite. Akize a te apwoche viktim nan e li te kontinye chase 29 zan alantou machin ki te 29 lane yo e te pase plizyè kay pandan ke li te kenbe yon zam afe. Kèk moman annapre, akize a te tire viktim nan nan tòs li ak janm li, te tonbe rapidman.

Règleman asistan pwokirè Distri a, Finnerty Finnerty, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Peter J. McCormack III, Chèf Senior Biwo, John Kosinski ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo Avoka ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Egzekitif Distri a pou Majorite Krim Daniel A. Saunders.

Moun ki afiche nan , ,