Laprès Lage

AVOKA DISTRI QUEENS MELINDA KATZ ANONSE ETABLISMAN AN NAN INITE KA FRÈT

Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a kreyasyon premye Inite Ka Fwad la nan Queens County. Inite espesyal sa a dedye a mennen ankèt sou ak rezoud pi ansyen ak pi difisil ka omisid ki pa rezoud. Biwo Avoka Distri Rèn nan ap chèche bay jistis pou tout viktim krim yo kèlkeswa lè krim nan te komèt. Fanmi viktim sa yo te soufri yon pèt trajik ki te konpoze pa fado adisyonèl nan ane yo nan kesyon san repons ak jistis enstab. Inite a pwal travay kole kole ak èskwad Depatman Lapolis Vil New York la pou envestige ka omisid ki pa rezoud nan Konte Queens.

Avoka Distri a Katz te di, “Pèt yon moun ou renmen nan yon zak vyolans ak sans nan vyolans pote doulè inegalabl pou fanmi yo ak moun yo renmen viktim nan. Pa konnen ki moun ki komèt krim nan epi ki gen jistis elimine yo pou ane ak nan kèk ka desenements se yon chagren adisyonèl. Nouvo Inite sa a pwal agresivman re-envestige asasinay sa yo ki pa rezoud. Objektif la se jwenn asasen yo epi bay fanmi viktim yo ki dire lontan yo merite.”

Komisyonè lapolis Vil New York la, Dermot Shea te di, “Pandan tan pase, detektif NYPD nou yo san rete epi yo pa janm sispann travay pou pote jistis pou viktim krim ki sot pase yo ak sa yo kite dèyè. Nou fyè pou nou reyini ansanm ak patnè nou yo nan Biwo Avoka Distri Rèn nan pou asire ke ka frèt yo pa janm bliye.”

Pandan ke kantite omisid nan Queens te refize dramatikman nan dènye ane yo, gen toujou yon gwo kantite asasinay ki pa akseptab akòz deseni anvan vyolans. To omisid la te kòmanse nan chif trip la an 1970 e li te rete nan chif trip pou prèske 30 ane. Li genyen kèk 341 moun. Jodi a, toujou gen apeprè 2,200 omisid ki pa rezoud nan Queens.

Nouvo Inite Ka Fwad la pral pran avantaj de avantaj nan teknoloji forens ak kreyasyon baz done nan tout peyi a ki ta ka potansyèlman idantifye sispèk nan omisid sa yo ki pa rezoud. Gen kèk prèv ki te yon fwa te panse inogire pou tès oswa yon fwa sede rezilta enkonklizif ka kounye a konsidere apwopriye epi yo ka an reyalite bay prèv pwobatif nan yon envestigasyon, ki gen ladan idantifikasyon an nan yon sispèk ki te yon fwa enkoni. Anplis de sa, te gen yon ogmantasyon de Des ki genyen nan baz done nasyonal ak ansanm ak tès ADN abitye, zouti envestigatè sa yo te kapab pwodwi pa sèlman nouvo mennen, men li te kapab tou rezoud yon ka yon fwa konsidere kòm ensolab.

Inite Ka Fwad la te aplike yon baz done pou swiv ka omisid ki pa rezoud ak dijitalize dosye ka frèt pou prezèvasyon dokiman yo ak prèv sou tan. Inite a deja envestigasyon 35 asasinay nan jis 2 mwa depi kreyasyon li yo nan mwa mas 2020.

“Kolaborasyon avèk kominote a pwal esansyèl pou siksè inite a,” se sa Avoka Distri a te di, ki konnen ke piblik la jwe yon wòl enpòtan nan génération nouvo kondwi nan ka ki pa rezoud. Biwo DA a pral afiche demann pou enfòmasyon atravè sit medya sosyal kòm yon sèl vle di aktivman angaje piblik la nan envestigasyon li yo.

Nan kreye Inite Ka Fwad la, Avoka Distri a Katz te anonse tou ke li te nonmen veteran Queens pwosekitè karen L. Ross kòm Chèf li. Ms. Ross se yon pwosekitè karyè ki te avèk Biwo Komisè Gouvènman Queens la depi 1998. Ms. Ross gen yon abondans eksperyans nan envestigasyon omisid ak esè, ki gen ladan pwosekisyon an siksè nan anpil nan Queens ki pi remakab asasinay frèt sou 15 dènye ane yo. Nan 2019, li te resevwa Prim Prestijye Nasyonal Dwa Viktim Krim pou devouman li, konpasyon ak jantiyès k ap travay avèk viktim krim yo.

Pifò miyò, nan 2018, Ms. Ross te jwenn yon kondanasyon nan 2008 touye 14-zan Sabrina Matthews, ki te jwenn ak gòj li kouche nan yon pisin nan pwòp lakay li. Ka sal gruesom lan te rezoud pou prèske yon dekad jiskaske analiz ADN nan te ede rezoud ka a. Nan 2014, Ms. Ross te eseye epi li te kondane Andrew Caballero pou asasina 21-zan Jason Kollman. Caballero te kout kouto 15 fwa nan kou a ak kò anwo epi apresa li te jete l ‘sou do kay la nan bilding apatman an. Ka sa a te rete dezoud pandan plizyè ane jiskaske nouvo temwen yo te vini pou avanse pou arestasyon Caballero a.

Ms. Ross te pwosekite tou Victor Clemente pou asasina 32 zan ki gen 32 zan. Clemente te tire 9 fwa pandan ke li tap kouri dèyè apatman an pandan ke pitit fi Drapete yo, ki te gen 4 ak 5 an nan moman an, te temwen yon pati nan vyolans la. Clemente te yon maji nan jistis pou 20 ane jiskaske li te lokalize nan California lè anprent dwèt li te soumèt pou yon travay revele ke li te vle nan konsènan asasina sa a. An 2008, Clemente te jwenn koupab pa yon jiri asasinay nan dezyèm diplòm lan.

DA Katz te di, “Jistis la ki te finalman sèvi nan ka sa yo pwouve ke pandan ke envestigasyon asasinay ka grandi frèt, yo pa janm bliye epi ni jistis la ki dwe bay fanmi yo ak moun yo renmen yo.”

Inite Ka Fwad la pwal opere nan Biwo Omisid Distri a anba sipèvizyon Biwo Brad Leventhal ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Gwo Divizyon Krim Daniel Saunders.

Moun ki afiche nan