Laprès Lage

AVOKA DISTRI A KATZ, NYPD ANONSE EKSPANSYON PWOGRAM AMELYORASYON BIZNIS NAN ASTORIA

Rollout swiv pwogram siksè nan Jamayik ak Flushing

Queens Distri aVoka Melinda Katz, ansanm ak ofisyèl NYPD yo ak manm nan kominote biznis lwès la, jodi a te anonse lansman Pwogram Amelyorasyon Biznis Astoria, ki fèt pou amelyore sekirite nan ak alantou boutik lokal yo. Pwogram nan konsantre sou ti kantite moun ki responsab pou a vas majorite de mal nan biznis lokal yo ak kominote yo sèvi yo. Konpòtman an deranje pral anjeneral konpoze de repete magazen, osi byen ke anmède e menm menase kliyan ak anplwaye magazen. Nan anpil ka, dezòd yo te pase pandan plizyè ane.

Atravè pwogram nan, yon biznis k ap patisipe kontakte presizyon lokal la lè yon moun konsa entèwonp biznis. Ofisye yo reponn yo ka bay yon avi trepass epi avèti moun nan ke prezans kontinye yo, oswa retounen nan kote a, te kapab rezilta nan arestasyon yo. Depi lansman pwogram nan nan distri biznis Jamayik de zan de sa, 23 avi trepas yo te bay; Twa arestasyon te fèt. Détailers te di ke pwogram nan te fè yon diferans.

Avoka Distri a Katz te di: “Nou bezwen adrese kèk responsablite pou majorite de magazen ak vandalis e pou l sispann. Objektif nou se pwoteje biznis lokal yo, anpil nan yo manman-ak-pòp boutik, ak kliyan yo ak kominote yo depann sou yo. Nou pa ta dwe janm pèdi je lefèt ke kominote yo pwospere lè biznis lokal yo boujonnen.”

Depite Enspektè Kenneth S. Gorman, kòmandan Ofisye 114th Presidan an, te di: “Pwogram sa a reyisi, agrandi pwogram pafètman mete aksan sou angajman enkondisyonèl NYPD a pou asire sekirite piblik pou tout Nouyòkè nou sèvi yo. Nou tande pale de biznis yo nan Queens Lwès, epi nou koute – paske nou konnen ke sekirite piblik se yon responsablite pataje ant kominote nou yo ak lapolis yo. Mwen felisite epi remèsye machann lokal nou yo, ofisye yo nan 114th Precinct, Avoka Distri a Katz, ak tout patnè nou yo ki enplike nan inisyativ enpòtan sa a pou redwi krim ak amelyore kalite lavi nan gwo vil nou an.”

Marie Torniali, Direktè Egzekitif Steinway Astoria Astoria a, te di: “Sa a yon gwo zouti pou ti biznis nou yo ki anpil fwa pou kont li nan etablisman yo ak krent pou moun ki abityèlman antre nan ak sèl objektif la nan sa ki lakòz mal oswa dezòd. Sa a se pa sou arestasyon enstantane; se yon avètisman pou moun sa yo pou yo pa retounen. Komèsan nou yo pral kapab respire yon soupi nan soulajman epi yo kontinye kouri biznis yo epi ede kliyan san yo pa enkyetid.”

Plinia Sarchese, Prezidan, ak Rudy Sarchese, Prezidan Emeritus, nan Pwopriyetè Astoria, Lokatè & Asosyasyon Sivik biznis te di: “Sitwayen ki respekte lalwa nan Rèn yo te mete kanpe ak twoublan konpòtman anti-sosyal nan magazen pou twò lontan. Magazen yo ak konsomatè yo pa ta dwe oblije zepòl pèt la nan magazen repete ki vole lwa a san konsekans grav. Pwopriyetè Kay Astoria yo, Lokatè yo ak Asosyasyon Sivik Biznis felisite efò kreyatif Da a ak NYPD pou enkapab delenkan yo nan limit lwa New York la. Li pral ede boutik rete nan biznis ak anpeche eskalasyon potansyèlman danjere. Nou gade pou pi devan pou ede etablisman lokal yo patisipe nan pwogram ki gen anpil valè.”

Makanè yo ka enskri nan pwogram Astoria a atravè 114yèm Presidan an.

Biwo Komisè Gouvènman an te kreye pwogram nan an patenarya avèk kominote biznis Jamayik la nan mwa jen 2021 pou asire ke kominote a te santi biznis lokal yo te frape pa pandemi an.

Yon total de 25 magazen, ki soti nan manman-ak-pòp nan gwo détailers chèn, kounye a patisipe nan inisyativ la nan 103rd Precinct nan Jamayik.

Depi ekspansyon pwogram nan nan Flushing nan mwa avril, 39 biznis yo te siyen jiska 109th Prezidan an.

 

Telechaje liberasyon

Moun ki afiche nan ,