Laprès Lage

AKTÈ KI TE AKIZE PA QUEENS GRAN JIRI POU ASASINAY NAN LANMÒ JAMAYIKEN.

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Ezayi Stokes, ki gen 41 ane, te akize pa yon gran jiri Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm pou asasinay ak lòt krim pou fiziyad la nan yon nonm Queens Village ki te chita nan yon machin ki te estasyone nan Jamayik, Queens ki sot pase yo nan mwa fevriye 2021.

Avoka Distri a Katz te di, “akize a te akize dechaje prèske onz kout zam pandan fiziyad sa a apwè midi. Vyolans zam se tout twò prevalan nan katye nou yo. Nou pa pral pèmèt li vin nòmal la.”

Stokes, ki gen 62nd Road, Jamayik, te jwenn asiyasyon maten anvan Tribinal Siprèm Jistis Kenneth Holder sou yon akizasyon twa akizasyon ki tap akize li de dezyèm degre ak de (2) posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre an. Detantè jistis mete dat deklarasyon akize a pou 19 jiyè 2021. Si yo te kondane li, Stokes ap fè fas a 25 ane lavi nan prizon.

Daprè akizasyon yo, te di DA Katz, alantou 2:45 p.m. nan dat 7 fevriye 2021, siveyans videyo te montre akize a sòti tou pre entèseksyon Linden Boulevard ak 200tyès Lari ak Lè sa a, apwoche fenèt chofè a nan yon Jep Grand Cherokee ki te pake devan 200-08 Linden Boulevard. Stokes swadizan tire onz kout zam nan machin nan frape Tyrone Jones, ki gen 37 tan, nan Queens Village, ki te mouri akoz blesi li yo.

Envestigasyon an te kondwi pa Detektif Michael Naus nan Queens Homicide squad ak Detektif Daniel Connors nan 113yèm eskwadwon Depatman Polis Vil New York la.

Asistan Avoka Distri a Emily Collins, avèk asistans Nan Kaitlyn Gaskin, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Peter J. McCormack III, Chèf Senior Biwo, John W. Kosinki ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.