Laprès Lage

AKIZASYON TE ANONSE NAN FIZIYAD FATAL NAN 14-ZAN GRIFFIN; VIKTIM INOSAN SOU TRIBINAL BASKÈTBÒL TE REVOKE NAN MAKISTRA IDANTITE GANG FRAPE

Queens District Avoka Melinda Katz, Ansanm ak Chèf Depatman Rodney Harrison, te anonse jodi a ke Sean Brown, ki gen 18 tan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasinay ak chaj zam pou 26 oktòb 2019 ki te tiye 14 zan. Manm gang nan te swadizan chèche tire epi tiye yon rivalite sou tribinal baskètbòl yo nan Baisley Park Kay lè li te livre viktim nan pou sib li.

Avoka Distri a Katz te di: “Nan minimòm fèb la, lè timoun nou yo ale nan pak la, fanmi yo ta dwe konnen yo ap vini lakay yo. Lanmò pa vyolans zam toujou kè sere. Lanmò Aamir Griffin frape kominote nou an patikilyèman difisil. Yon jèn elèv ak atlèt ki te gen lavi te trajikman koupe, Aamir Griffin te viktim nan entansyon. Fanmi li ak zanmi yo toujou ap rete nan asasinay li. Apre yon envestigasyon apwofondi, asasen an swadizan kounye a ap fè fas a jistis nan Tribinal nou yo.”

Komisyonè lapolis NYPD Dermot Shea te di, “Aamir Griffin se te yon timoun nan Vil New York, yon timoun ki te renmen epi pran twò bonè pa kalite vyolans san sans nou goumen kont chak èdtan chak jou. Pa gen anyen ki ta ka efase doulè asasina Aamir a sa gen prèske de zan de sa, men envestigatè NYPD nou yo ak patnè nou yo nan biwo Avoka Distri Rèn nan pa janm bliye oswa bay moute ak jodi a nou gen yon akizasyon ki ofri yon mezi jistis.”

Brown, ki nan Jamayik, Queens, te jwenn asiyasyon jodi a anvan lakou Siprèm Jistis Kenneth Kenneth sou yon akizasyon ki chaje li ak asasinay nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl yon zam nan dezyèm degre an. Detantè Jistis la te kenbe akize a san kosyon e te bay lòd pou retounen nan tribinal 14 septanm 2021. Si yo te kondane Louvèti a jiska 25 ane pou lavi nan prizon.

DA te di ke alantou 8 p.m. nan dat 26 oktòb 2019, Aamir Griffin te jwe baskètbòl nan Kay Baisley Park la. Sòti toupwe Foch Boulevard, akize mawon mawon Griffin pou yon manm gang rival li e swadizan tire twa kout zam nan yon zam kalib 380. Yon bal penetre pwatrin viktim nan, pèse tou de poumon. Air Griffin te kouri al nan yon lopital ki toupre a e li te mouri.

Videyo pye swadizan montre akize a kouri soti nan zòn nan apwè ke yo te tire kout zam, k ap antre nan yon deli ki tou pre ak mache nan kay yon lòt manm gang nan Mondyal la. Videyo siveyans tou ranmase mawon swadizan di lòt moun, “Mwen wè ke n—, mwen frape l ‘. Sa a—- gout.”

Envestigasyon an te fèt pa Detektif James Richardson ak Detektif Christopher Cruzado nan 113 th DetektifEskwadwon , Detektif John McHugh nan Divizyon Sipresyon Vyolans Zam ak Detektif David Pulice, nan Queens Sid Homicide.

Asistan Avoka Distri a Barry Frankenstein, Chèf Seksyon, ak Asistan Avoka Distri a Diana Schioppi, nan Biwo Enterprise Vyolan Kriminèl la, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Jonathan Sennett, Biwo Biwo ak Michelle Goldstein, Chèf Depite Ansyen Chèf ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Distri egzekitif pou Envestigasyon, Gerard Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,