Laprès Lage

33 MANM GANG YO TE AKIZE SOU ASASINAY, AKIZASYON VYOLANS ZAM

DSC_9538select

Queens Distri a, Melinda Katz, te ansanm ak Komisyonè NYPD Keechant L. Sewell, te anonse youn nan pi gwo gang yo nan istwa biwo a, yon akizasyon 151-konte te pote kont 33 manm gang, senk nan yo ki te akize de asasinay. Akizasyon asasinay la se pou lanmò tire nan 14-zan Amir Griffin, te tire nan 2019 pa yon manm gang repitasyon ki te livre l ‘pou yon rival; ak masak Vance sou Èv Ane 2020. Akizasyon an se yon akizasyon de yon envestigasyon pwèske twa zan nan zam ak vyolans gang nan ak alantou Baisley Park Kay ak kominote ki tou pre yo.

Avoka Distri a Melinda Katz te di: “Kit se te yon jenn gason ki t ap jwe baskètbòl ak zanmi, yon pwofesè lekòl ki t ap mache chen l, oubyen yon manman k ap kouri soti pou lèt pou pitit li yo, nou te wè lwa ki respekte lapè nan biznis yo ki te touye pa vyolans gang. Nou dwe fè absoliman tout sa nou kapab pou nou jwenn zam ilegal nan lari nou yo. Se poutèt sa travay la nan Inite Sipresyon Vyolans NYPD a ak Biwo Enterprise Vyolans Kriminèl mwen an enpòtan anpil. Mwen felisite yo pou travay eksepsyonèl yo nan pote moun sa yo trè vyolan ak danjere nan jistis.”

Komisyonè lapolis Keechant Sewell te di: “Pèp Vil New York la pi an sekirite akoz envestigasyon medikal la epi yo te soutni efò ofisye NYPD yo ak pwosekitè Queens yo ki te enplike nan ka enpòtan sa a. Pwomès nou an toujou reyalize jistis pou viktim krim yo epi kenbe manm gang vyolan ki mine sekirite piblik pou krim yo. Nou pral travay chak jou pou pwoteje chak katye vil la e mwen vle remèsye biwo avoka distri Rèn nan ak tout lòt moun ki gen devouman jistis ak sekirite piblik la reflete nan akizasyon jodi a.”

Akize yo te asiyen pa Queens Tribinal Siprèm Jistis Kenneth C. Detantè sou yon akizasyon 151-konte divès kalite chaje yo ak konplo nan premye, dezyèm ak katriyèm degre, asasinay nan dezyèm degre ak chaj adisyonèl. Detantè Jistis la te òdone akize yo, ki ranje ant 17 a 40 ane, pou retounen nan tribinal dezyèm semèn nan.

Nan sant konplo a inogire jodi a se fyète san ant sidès Queens gang nan Lajan mondyal ak rival li yo zetwal Trap Lokal yo epi pa janm bliye Loyalite. Pandan ke lagè gang lan te koupe pa yon esklavaj nan mwa avril 2019, tansyon yo ak vyolans ant faksyon gè yo te ogmante apwè asasinay la nan 14-zan Griffin nan mwa Oktòb 2019.

Depi asasinay Griffin, te gen plis pase 22 tire, yon fatal. Fyète a te gaz nan medya sosyal ak videyo rap, ak tou de kote yo trennen sou eksplwatasyon vyolan ak pwovoke rival yo, ki gen ladan respè fanmi ak zanmi yo. Yo te refè anviwon 34 zam afe ki te daprè dapwè manda pou fè rechèch ak arestasyon yo.

Dapre akizasyon yo:

  • Sou 16 avril 2019, nan apeprè 4:43 p.m., Manm Mondyal Lajan Tyseam Mcrae ak Tymirh Bey-Foster, nan vwazinaj la nan 127-04 Guy R. Brewer Blvd., koupe ak choute yon manm zetwal Trap, Lè sa a, eklate l ‘atravè nap la nan kou a, sa ki lakòz mak grav ak defòmasyon. Atak la te etenn “lagè gang” ant Lajan Mondyal ak zetwal Trap Lokal ki te deklannche envestigasyon an ki mennen nan akizasyon an ak arestasyon yo te anonse jodi a.
  • Nan dat 26 oktòb 2019, nan apeprè 8:00 p.m., Aamir Griffin, 14, te jwe baskètbòl nan Kay Baisley Park. Soti nan tou pre Foch Blvd., Manm Mondyal Lajan Sean Brown Griffin pou yon manm gang rival li e te tire twa kout fe nan yon .380 kalib. Yon bal penetre pwatrin Griffin nan, te pèse tou de poumon li, epi li touye l ‘. Fiziyad la mennen nan yon akskalasyon sou vyolans ki genyen ant rival yo.
  • Sou 3 jiyè 2020, nan apeprè 11:52 p.m., manm nan Zetwal Trap lokal yo te swiv yon manm nan gang nan Lajan mondyal ki sòti nan Otèl Lajan mondyal la, nan 124-18 Queens Blvd. Yon fiziyaj te anvayi otèl lan pandan ke manb Lokal Trap stars manb Zaire Rush te tire manm Mondyal Tavion Scott nan pye a.
  • Sou 28 janvye 2020, nan apeprè 2:34 pm deyò nan Lekòl Segondè Martin Van Buren High School, Kobe Ruffin ak manm zetwal trap parèy yo te apwoche moun ki ap mache soti nan lekòl la mande si yo te manm nan gang nan Mondyal Lajan. Ruffin te idantifye manm Mondyal Lajan Mondyal la, Vasquez nan mitan yon foul elèv, te pran yon zam epi tire li nan janm nan.
  • Sou 14 mas 2020, nan apeprè 2:50 p.m., nan vwazinaj la nan 164-01 Foch Blvd., Manm Mondyal Laquan Hardy Wa ak Sean Brown te mache nan mitan kay Baisley Park yo, te pran zam afe ak tire nan yon lakou rekreyasyon nan direksyon manm gang rival yo. Kèk èdtan pita, manm Lokal Stars Zaire Rush, Eli Cowan ak Aline Kamara te kondwi pase kay manm Mondyal Lajan Jokai Coy e te louvwi kout zam sou kay la.
  • Sou 31 desanm 2020, nan apeprè 7:30 p.m., Sean Vance, 26, te chita nan chèz chofè a nan yon BMW doub-pakin sou yon apwofondisman okipe nan Jamayik, devan 113-08 Sutphin Blvd. Yon honda sedan kondwi pa manm Mondyal Lajan Justin Harvey rale moute ansanm ak BMW la. Manm Mondyal Lajan Tymirh Bey-Foster te soti nan Honda ak yon zam e te tire uit kout zam nan Vance, frape l ‘chak fwa epi tiye li. Bey-Foster, Harvey ak manm Lajan Mondyal Jokai Coy ak Joel Lewis te planifye asasinay lan, erè kwè Vance te enplike nan fiziyad lajan Mondyal la, Sean Brown pi bonè nan jou sa.
  • Nan dat 23 out 2022, nan apeprè 8:50 p.m., Ahmel Addison louvri dife sou baley Park Gardens konplèks soti nan yon machin kondwi pa kamarad klas Lokal Stars ak ko-defansè Steven Raphael. Addison frape yon inosan ak apèn rate yon sèt ane fin vye granmoun.
  • Sou 21 janvye 2023, nan apeprè 2:45 p.m., nan vwazinaj la nan 119-17 Guy R. Brewer Blvd., Manm Mondyal Lajan Jokai Coy tire nan manm Lokal Trap Stars, ki gen ladan Kobe Ruffin, ki te frape nan bra a. Yon moun ki inosan ap mache nan yon delivre ki te toupre a te frape nan zepòl la.

Envestigasyon an jwenti te fèt pa Biwo Enterprise Vyolans Kriminèl la nan Biwo Avoka Distri Rèn nan, ansanm ak Detektif John McHugh ak George Bodenmiller, Sèjan Jeff Liu ak Lyetnan Jonathon Zocchia nan Fòs Rediksyon Polis Depatman Vyolans New York la, anba sipèvizyon Kapitèn Ryan Gillis ak Depite Chèf Jason Savino, kòmandan Ofisye Zam NYPD a; Detektif Carlos Segovia ak Daniel Sjoberg nan Depatman Lapolis New York Queens Sid Vyolan Krim vyolan, anba sipèvizyon sèjan Matthew Lewis ak Kapitèn Robert D’Andrea; osi byen ke Detektif James Richardson ak Christopher Cruzado, anba sipèvizyon lyetnan Sean Finnegan, Kòmandan Ofisye nan 113 eskwadwon detektif; ak Det. Nicholas Sofokles, anba sipèvizyon lyetnan William Negus, kòmandan Ofisye Queens County Eskwadwon Queens county anba sipèvizyon Chèf Depite Jerry O’Sullivan Kòmandan Ofisye Detektif Borough Queens Sid ak sipèvizyon an jeneral nan Chèf Depatman Polis Vil New York la.

Asistan Avoka Distri a Barry Frankenstein, Depite Chèf Enterprise Vyolan Enterprise Distri a ansanm ak Asistan Avoka Distri a Diana Schioppi ak Charles Dunn ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Jonathan Senett, Chèf Biwo, Michelle E. Goldstein, Chèf Depite Ansyen Chèf ak Phillip Anderson, Chèf Depite, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou envestigasyon Gerard A. Brave.

PWOKLAMATAK

MANM MONEYWORLD AK ASOSYE

TYMIRH BEY-FOSTER, 20, 129-04 160 Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, anpeche pwosekisyon nan premye degre an, de konte asasinay nan dezyèm degre, uit konte nan posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre, twa konte asasinay nan dezyèm degre, atak nan premye degre, de konte atak nan dezyèm degre, Posesyon kriminèl yon zam nan katriyèm degre, twa konte itilizasyon kriminèl nan yon zam afe nan premye degre, te eseye atak nan premye degre ak de konte nan an danje nan premye degre. Si yo te kondane li, Bey-Foster fè fas a 25 ane pou lavi nan prizon.

DAFINA BEY, 40, nan 129-04 160th Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm degre. Si yo kondane li, Bey ap fè fas a 8 1/3 a 25 ane nan prizon.

SEAN BROWN, 20, nan 109-53rd Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm degre, konplo nan katriyèm degre, de (2) konte asasinay nan dezyèm degre, kat konte posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre ak enstriman mizik nan premye degre. Si yo te kondane L, Brown ap fè fas a 25 ane nan prizon.

TERENCE BURT, 22, nan 109-65 142nd Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan premye ak dezyèm degre, Konplo nan katriyèm degre a, te eseye asasinen nan dezyèm degre, de (2) konte itilizasyon kriminèl nan yon zam nan premye degre, te eseye atak nan premye degre, kat konte nan posesyon kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak enprime an danje nan premye degre. Si yo te kondane li, Burt ap fè fas a plis pase 25 an pou lavi nan prizon.

JOKAI COY, 18, 164-42 108th Drive, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm degre ak katriyèm degre, de (2) konte asasinay nan dezyèm degre, 16 konte kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre, senk konte asasinay nan dezyèm degre, twa konte nan itilizasyon kriminèl nan premye degre an, te eseye atak nan premye degre, twa konte atak nan dezyèm degre ak twa konte enpèfeksyon nan premye degre. Si yo te kondane l, Coy ap fè fas ak 25 an nan prizon.

SHAUN ELLIOTT, 18, nan 91-23 Park Lane S, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, de (2) konte asasinay nan dezyèm degre, de (2) konte atak nan premye degre an, de konte atak nan dezyèm degre an, de konte de danje nan premye degre an, twa konte nan itilizasyon kriminèl nan premye degre ak sis konte nan posesyon kriminèl nan dezyèm degre. Si yo te kondane l, Elliott te fè fas ak 25 an nan prizon pou chak moun ki te fè yon seri de akizasyon sou asasinay.

LAQUAN HARDY-KING, 20, nan 163-49 130thAvenue, Queens. Yo akize akize a ak konplo nan dezyèm ak katriyèm degre. Si yo kondane Hardy-Wa ap fè fas a 8 1/3 a 25 ane nan prizon.

JUSTIN HARVEY, 20, nan 5 lari komèsyal, Brooklyn. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, de (2) konte asasinay nan dezyèm degre, 12 konte posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre, de (2) konte nan premye degre an danje nan premye degre. Si yo te kondane l, akize a ap fè fas ak 25 an nan prizon.

JOEL LEWIS, 19, nan 116-29 168th Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, de (2) konte asasinay nan dezyèm degre, 16 konte posesyon kriminèl nan yon degre zam nan dezyèm degre, te eseye asasinen nan dezyèm degre a, de peyi nan kriminèl nan premye degre, te eseye atak nan premye degre, atak nan dezyèm degre ak twa konte nan enprime an danje nan premye degre an. Si yo te kondane l, akize a ap fè fas ak 25 an nan prizon.

DIJON MARQUIS, 19, nan 153-14 134th Avenue, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm degre ak katriyèm degre, Asasinay nan dezyèm degre an, de (2) konte nan yon zam afe nan premye degre a, te eseye atak nan premye degre an, sis konte nan posesyon kriminèl nan yon degre nan dezyèm degre a, atak nan dezyèm degre ak de konte nan danje nan premye degre an. Si yo te kondane Marquis, marquis ap fè fas a 25 an nan prizon.

TYSEAM MCRAE, 21, nan 123-24 152nd Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, eseye asasinen nan dezyèm degre, atak nan premye ak dezyèm degre ak posesyon kriminèl nan katriyèm degre. Si yo te kondane l, McRae ap fè fas a 25 an nan prizon.

TAVION SCOTT, 20, nan 96-38 202nd Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, de (2) konte asasinay nan dezyèm degre, de (2) nan itilizasyon kriminèl nan premye degre an, te eseye atak nan premye degre, kat konte nan posesyon kriminèl nan dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak de konte ensèk nuizib nan premye degre an. Si yo kondane li, Scott ap fè fas a 25 ane sou chak tantativ asasinay.

JADYN SKINNER, 18, nan 114-198th Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, Asasinay nan dezyèm degre, de (2) nan itilizasyon kriminèl nan yon zam afe nan premye degre an, te eseye atak nan premye degre, 10 konte nan posesyon kriminèl nan yon degre zam nan dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak de konte nan danje ki genyen nan premye degre an. Si yo te kondane li, Skinner ap fè fas a 25 ane nan prizon pou chak moun ki te eseye asasinen yo.

GIFT VASQUEZ, 19, 91-24 Park Lane S, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, kat konte posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre ak enprime an danje nan premye degre. Si li te kondane, Vasquez ap fè fas a 8 1/3 a 25 ane nan prizon.

MANM ZETWAL YO AK ASOSYE YO

AHMEL ADDISON, 20, nan 18-52 Bay Ridge Parkway, Brooklyn. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, de (2) nan yo te eseye asasinen nan dezyèm degre a, de konte vòl nan premye degre, atak nan premye degre, de (2) nan itilizasyon kriminèl nan yon zam afe nan premye degre, sis peyi nan posesyon kriminèl nan dezyèm degre, de konte atak nan dezyèm degre, de konte de enpèfeksyon nan premye degre ak eseye atak nan premye degre. Si yo kondane l, Addison ap fè fas a 25 an nan prizon sou chak tantativ asasinay.

JARROD BURT, 19, nan 644 Milby Drive, Chesapeake, VA. Yo akize akize a ak konplo nan dezyèm ak katriyèm degre. Si li kondane, Burt fè fas a 8 1/3 a 25 ane nan prizon.

ELIJAH COWAN, 19, nan 116-80 Guy R. Brewer Blvd., Queens. Akize a chaje avèk konplo nan katriyèm degre, de (2) konte posesyon kriminèl nan dezyèm degre, enprime an danje nan premye degre ak posesyon kriminèl yo vòlè nan senkyèm degre. Si yo te kondane l, Cowan te fè fas ak 15 an nan prizon.

JAHNOI DAWKINS, 19, nan 30-20 Surf Avenue, Brooklyn. Akize a chaje avèk konplo nan katriyèm degre, de (2) konte posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre ak enprime an danje nan premye degre. Si yo te kondane l, Dawkins ap fè fas ak 15 an nan prizon.

CHANCE GOODE, 20, nan 112-44 Dillon Street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, de (2) konte asasinay nan dezyèm degre an, twa konte itilizasyon kriminèl nan premye degre an, sis konte nan posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre ak twa konte nan ensèk nuizib nan premye degre an. Si yo te kondane l, bon figi 25 an nan prizon sou chak tantativ asasinay.

CAOLYNN GRIFFIN, 20, nan 116-40 Guy R. Brewer Blvd., Queens. Yo akize akize a de konte kriminèl de yon zam nan dezyèm degre. Si yo te kondane Griffin, Griffin fè fas a 15 an nan prizon.

EVEKIEL JOHNSON, 22, nan 116-80 Guy R. Brewer Blvd., Queens. Yo akize akize a ak konplo nan katriyèm degre ak de (2) posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre. Si johnson te kondane l, Johnson te fè fas ak 15 an nan prizon.

KHAVEL JOHNSON, 20, nan 144-24 176th Street, Queens. Yo akize akize a ak konplo nan katriyèm degre. Si johnson te kondane l, Johnson te fè fas ak 1 a 3 an nan prizon.

ALIYEN KAMARA, 20, 126-40 149th street, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, Asasinay nan dezyèm degre, itilizasyon kriminèl nan yon zam nan premye degre a, te eseye atak nan premye degre an, kat konte nan posesyon kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre, atak nan dezyèm degre an, de konte nan ensèk nuizib nan premye degre an, byen kriminèl yo vòlè pwopriyete yo vòlè nan senkyèm degre, Asasinay nan dezyèm degre, de (2) nan vòlè nan premye degre a, atak nan premye degre, itilizasyon kriminèl nan yon zam afe nan premye degre, de (2) nan posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak ensèten nan premye degre. Si yo te kondane l, Kamara ap fè fas a 25 an sou chak tantativ asasinay.

SherMEL MCCALLUM, 18, nan 164-01 Foch Blvd., Queens. Yo akize akize a ak konplo nan katriyèm degre. Si li te kondane, McCallum fè fas a 1/3 a 4 ane nan prizon.

LENNY NAZON, 21, nan 217-82 Chanv Avenue, Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm degre. Si li te kondane, Nazon ap fè fas a 8 1/3 a 25 ane nan prizon.

MALACHI PARHAM, 21, nan 2203 Yorkhills Drive, Charlotte, NC. Yo akize akize a ak konplo nan dezyèm degre ak katriyèm degre. Si yo kondane l, Parham fè fas a 8 1/3 a 25 an nan prizon.

STEVEN RAPHAEL, 29, nan 838 Rome Street, Elmont, NY. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, eseye asasinen nan dezyèm degre, eseye atak nan premye degre, de konte nan posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak enstriman mizik nan premye degre an. Si Raphael te kondane l, raphael te fè fas ak 25 an nan prizon.

KINGSLEY RUFFIN, 22, nan 163-11 Foch Blvd., Queens. Yo akize akize a ak konplo nan katriyèm degre. Si yo kondane li, Ruffin fè fas a 8 1/3 a 25 ane nan prizon.

KOBE RUFFIN, 19, nan 163-11 Foch Blvd., Queens. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, Asasinay nan dezyèm degre, itilizasyon kriminèl nan yon zam nan premye degre a, te eseye atak nan premye degre an, de (2) nan posesyon kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak enstriman mizik nan premye degre an. Si l te kondane l, li gen 25 an nan prizon.

ZAIRE RUSH, 18, nan 163-11 Foch Blvd., Queens akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, de (2) konte posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre, enprime an danje nan premye degre ak posesyon kriminèl nan senkyèm degre. Si li te kondane, Rush ap fè fas a 8 1/3 a 25 ane nan prizon.

ANTHONY THOMPSON, 18, nan 309 MLK Drive, Jersey City, NY. Akize a chaje avèk konplo nan dezyèm ak katriyèm degre, Asasinay nan dezyèm degre, itilizasyon kriminèl nan yon zam nan premye degre a, te eseye atak nan premye degre an, de (2) nan posesyon kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak enstriman mizik nan premye degre an. Si yo te kondane l, Thompson ap fè fas ak 25 an nan prizon.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.