Laprès Lage

16 ZAN TE CHAJE AVÈK KRIM RAYI NAN KOWONA PAK MEADOWS CORONA PARK ATAK JWIF

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke yon gason 16-zan te akize jodi a ak atak kòm yon krim rayi pou yon atak nan Flush Meadows Corona Park pandan ki akize a te akize poutèt li tap rele anti-Semitik pandan ke li menm ak lòt moun te choute yon nonm Juif apwè ke li te frape l ‘nan tè a.

Avoka Distri a Katz te di: “Nou respekte divèsite de afwonte ak afwonte sa, sitou moun vyolan yo, pap tolere. Akize a te chaje avèk non sèlman vòl la, men pou atak la kòm yon krim rayi pou sa a lachas, swadizan atak anti-Semitik.”

Akize a, nan 104th Lari nan Corona, te asiyen sou yon plent 17-konte chaje l ‘ak atak nan dezyèm degre a kòm yon krim rayi; atak nan dezyèm degre; atak nan twazyèm degre kòm yon krim rayi; atak nan twazyèm degre; de konte vòl nan dezyèm degre; twa konte gran diplome nan katriyèm diplòm lan; de (2) konte nan byen kriminèl yo vòlè pwopriyete yo vòlè nan katriyèm ak senkyèm diplòm; ensousyan kriminèl nan katriyèm diplòm nan; ti lasante; vòl idantite nan twazyèm diplòm lan; ak byen ilegal enfòmasyon idantifikasyon pèsonèl nan twazyèm degre.

Dapre akizasyon yo:

Nan Dimanch, 19 fevriye, Sam Levy, ki gen 48 tan, t ap mache sou wonn nan Flush Meadows Corona Park nan apeprè 8:25 p.m. lè li te obsève akize a ak apeprè senk lòt moun. Akize a ak youn nan lòt yo separe de gwoup la epi yo te pozisyone tèt yo nan fen opoze a nan Roundabout, fòse Levy gen yo pase swa youn nan yo sòti nan wonn nan.

Pandan Levy t ap kontinye mache, li te santi yon moun kouri al nan direksyon l pou l al dèyè l. Li te vire e li te obsève akize a kouri nan direksyon l. Levy te kouri, men akize a te kenbe l epi l te frape l nan dèyè tèt la, li te frape l atè. Akize a ak apeprè senk lòt moun te rasanble alantou Levy a pwononse.

Lè sa a, akize a te choute Levy sou bò gòch figi l, li te kraze linèt li e sa te lakòz linèt ak anfle nan je gòch li.

Pandan Levy t ap eseye ale nan pye l, yo te trennen l desann nan akize a ak lòt moun ki te kontinye choute l sou tèt la, figi l, tòs ak janm epi apresa li te mande lajan. Levy te rive nan pòch li e li te pran apeprè $200 ak bous li, ki te genyen idantifikasyon li ak kat kredi, epi li te lanse yo nan direksyon akize a.

Pandan ke kèk nan moun ki komèt Zak yo te kontinye choute Levy, lòt moun te ranmase lajan an ak bous li epi yo te pran telefòn selilè l ‘yo ak kay li ak kle machin nan pòch pantalon li.

Akize a te kontinye choute Levy epi li te rele soti, “___.” Gwoup la te kontinye choute Levy ak Lè sa a, kouri kite kote a.

Yo te transpòte Levy nan yon lopital lokal. Kòm yon rezilta nan atak la, li te soutni zo kòt, brize ak anfle nan je gòch li ak ki gen eksperyans doulè sibstansyèl nan tòch li, tounen ak tèt.

Dapre plent la kont akize a, sekirite kamera videyo soti nan yon Burger King tou pre pak la montre akize a, de lòt gason ak yon fi apeprè twa èdtan apre atak la nan yon kiosk lè l sèvi avèk sa ki parèt yo dwe kredi oswa kat labank. Li te detèmine ke kat yo ki te fè pati Levy.

Asistan Avoka Distri a Michael Brovner, Biwo Biwo Avoka Distri a, Biwo Avoka Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Esè Tribinal Siprèm Pishoy B. Yacoub.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.