Laprès Lage

REZIDAN QUEENS TE AKIZE PA GRAN JIRI SOU CHAJ ASASINAY POU KOUTO KWIZIN AK KOUTO KWIZIN SOU PLAS PAKIN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Anthony Thomas, ki gen 58 tan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou tantativ asasinay ak chaj atak. Akize a swadizan kout kouto yon motosiklèt ki te deplase kòn zoranj ki te itilize pou rezève yon espas piblik devan kay akize a nan 23 me 2021 nan Jamayik, Queens.

Avoka Distri a Katz te di: “Pèsonn pa posede yon plas piblik menm si li devan kay yo. Akize a nan ka sa a swadizan te vin irak lè yon chofè te deplase kòn zoranj li ta mete sou lari piblik la epi li te eseye pakin nan plas la. Se te yon atak ki pa nesesè sou yon mesye ki te tou senpleman vini nan katye a pou l vizite yon zanmi. Akize a chaje avèk krim trè grav pou aksyon swadizan li yo.”

Thomas, ki se Yon Avni Kiba nan katye Jamayik la nan Queens, te jwenn asiyasyon pou yè aprè midi anvan ke li te aji nan lakou Siprèm Queens Toni Cimino sou yon akizasyon ki tap akize li poutèt li te akize li dezyèm degre, atak nan pwemye degre ak posesyon kriminèl de yon zam nan katriyèm degre. Jistis Cimino mete dat deklarasyon defans lan pou dat 28 jen 2021. Thomas ap fè fas a 25 an nan prizon si yo te kondane l.

Avoka Distri a Katz te di, selon akizasyon yo, apepwè 5 p.m. nan dat 23 me, viktim nan tekondwi sou Mentone Avenue e te eseye kontinye pak machin li sou blòk la. Thomas te wè 49 ane fin vye granmoun ki te deplase kòn trafik la ki te bloke yon pòsyon nan lari a devan lakay li. Viktim nan t ap pake machin li lè Thomas te eksite lakay li e li te kòmanse madichonnen chofè a. Lè motè a pa t kite plas pakin nan, akize a te retounen lakay li.

Kontinye, te di DA a, viktim nan lè sa a, te antre nan zanmi li yo atravè lari a pou yon rasanbleman deyò. Thomas te eksite lakay li plizyè fwa pou l rele mesye a jiskaske viktim nan te gen rapò ak machin li. Men, toujou fache, akize a te mache sou viktim nan, li te rale yon kouto kwizin nan yon chosèt li te kenbe epi swadizan repete mesye a nan pwatrin lan, vant ak bra.

Daprè akizasyon yo, viktim nan te kouri nan yon lopital zòn ak yon poumon ki tonble, masiv blesi entèn ak lòt blesi grav. Ofisye polis yo te reponn ke yo te reprann kouto a toujou tache ak san swadizan nan machin defans lan.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Brendan Parpan nan Depatman Polis Vil New York la 105th Presidan detektif.

Asistan Avoka Distri a Alyssa Wanderon nan Karyè Distri a Kriminèl Majò Krim Biwo Krim yo ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Chèf, Michael Whitney, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a nan Majò Krim Daniel Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,