Laprès Lage

RÈN GASON TE KONDANE NAN PRIZON APRE YO TE KOUPAB POU PLIS PASE 17,000 KONTE KI GEN RAPÒ AK FÈ PWOMOSYON ABI SÈKS AK POSEDE DÈ MILYE DE IMAJ

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke yon rezidan Rèn ki gen 31 ane te kondane pou fè pwomosyon abi seksyèl sou timoun ak posede prèske 6,000 imaj timoun ke yo te modere. Akize a te plede koupab tou pou akizasyon ke li te fè sèks ak yon kanin, yon zak ki te anrejistre epi li te jwenn ak kachèt li nan imaj vil sou aparèy elektwonik li yo. Akize a telechaje dè milye de foto ak videyo timoun – kèk jèn timoun tankou 6 mwa fin vye granmoun ke yo te abize pa granmoun, tou de gason ak fanm.

Avoka Distri a Katz te di: “Akize sa a kounye a te responsab pou posede yon koleksyon terib nan imaj timoun – ki gen ladan ti bebe – yo te defile nan fason ki pi terib ak malad. Mwen ta renmen fè li klè pou tout sa ki senpleman posede imaj ak / oswa videyo ki enplike timoun yo ke yo te abi seksyèlman yo se krim epi yo pral kouraj pwosekite.”

Biwo Komisè Gouvènman an te idantifye akize a kòm Vishal Lalbeharry, 31, nan 95th Avenue nan Jamayik, Queens. Defansè Lalbeharry te plede koupab mwa pase a pou yon akizasyon plis pase 17,000 konte, ki kwè ke yo dwe pi gwo akizasyon pou posesyon materyèl eksplwatasyon seksyèl timoun nan istwa Queens County. Espesyalman, li te plede koupab de prèske 6,000 konte chak nan fè pwomosyon yon pèfòmans seksyèl pa yon timoun kòm yon krim seksyèlman motive, pwomosyon yon pèfòmans seksyèl pa yon timoun, posede yon pèfòmans seksyèl pa yon timoun ak 15 konte nan move kondwit seksyèl anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Stephanie Zaro ki yè enpoze santans detèmine 2 ane nan prizon yo dwe swiv pa 3 ane pòs lage sipèvizyon. Akize a dwe enskri tou anba Lwa sou Enskri nan Sèks.

Anplis de sa, DA Katz, dosye sa yo te genyen dè milye de viktim, ak nan santans, plizyè douzèn deklarasyon ki te ekri pa viktim yo te li nan dosye a ki te pran plis pase 2 èdtan pou konplete. Chak lèt eksplike domaj foto sa yo ak videyo yo te enflije sou lavi yo, ak espwa yo ke nenpòt moun ki telechaje ak komès imaj sa yo ta dwe responsab.

Daprè akizasyon yo, te di DA Katz, yon detektif ki te fè yon envestigasyon sou entènèt nan mwa mas 2018, te itilize yon zouti envestigatè entènèt pou detekte adrès IP ki te pataje imaj abi seksyèl sou timoun. Lojisyèl sa a idantifye adrès òdinatè akize a kòm li te telechaje 1,150 dosye ki gen imaj nan timoun yo te abize seksyèlman.

Selon dosye tribinal yo, lapolis te sezi kat laptops òdinatè, kat telefòn selilè ak senk kondwi difisil nan chanm akize a. Yon analiz de atik yo te sezi dè milye de imaj timoun – soti nan tibebe ki gen 10 zan. Egzamen an forensic tou te jwenn 16 anrejistreman videyo ki montre akize a gen relasyon seksyèl ak yon chen.

Asistan Avoka Distri a Jason S. Trager, nan Krim Òganizasyon Komisè Gouvènman an ak Biwo Rackets, akize ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Kateri A. Gasper, Chèf Inite Krim òdinatè a, Gerard A. Brave, Biwo Biwo Krim òganize ak Biwo Rackets, Catherine C. Kane ak Mary M. Lowenburg, Depite Biwo Biwo.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,