Laprès Lage

RÈN GASON PLEDE KOUPAB POU MANULAGHTER POU KOUT KOUTO FANM NAN LANMÒ NAN 2020

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Edwin Sarmiento, ki gen 31 ane, te plede koupab pou manifeste nan pwemye degre pou kout 30 tan fanm ki te mouri nan mwa fevriye 2020.

Avoka Distri a Katz te di: “Akize a kounye a admèt nan asasinay brital yon jènfi. Viktim nan te kout kouto ak omwen de kouto diferan ak soutni blesi miltip. Nan pwochen aparans li, Tribinal la ap kondane akize a nan yon long tèm de enkarasyon pou aksyon li yo.”

Sarmiento, nan Van Cleef Street, nan Corona, Queens, te plede koupab jodi a pou manifeste nan premye degre. Queens Lakou Siprèm Jistis Kenneth Kenneth te etabli santans pou 25 mas 2022. Detantè Jistis la te endike ke li pwal kondane Sarmiento a 24 ane nan prizon, pou yo te swiv pa senk ane liberasyon sipèvizyon.

Avoka Distri a Katz te di, alantou 4:10 a.m. nan dat 8 fevriye 2020, akize a ak Juliet Ximena Galindo Puentes te diskite andedan chanm rezidans lan yo pataje. Echanj chofaj la te vire vyolan lè Sarmiento te pwan yon kout kout zam e li te kout kout 30 tan avèk li, anpil fwa. Sarmiento Lè sa a, te ale nan kwizin nan pou yon kouto menm pi gwo, te kraze yon pòt pou jwenn aksè nan kote viktim nan te eseye kache epi kontinye koupe viktim nan repete. Sarmiento Lè sa a, kite apatman an. Yo te arete li yon ti tan aprè sa nan yon estasyon gaz ki toupre a nan yon estasyon gaz ki toupre a, ki te pote yon sak plen ak lajan, telefòn, paspò ak lòt byen.

Sekouris medikal ijans yo te prese Madam Galindo Puentes nan yon lopital ki tou pre, kote li te pwononse mouri.

Chèf Asistan Pwokirè Distri a Tara Digregorio, Asistan Chèf Biwo Biwo Avoka Distri a nan Biwo Trafik Imen distri a ak ansyen Biwo Omisid DA a, akize ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Peter J. McCormack III ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Adjwen, Karen Ross, Depite Chèf, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Majorite Krim Daniel A. Saunders.

Moun ki afiche nan , ,