Laprès Lage

RÈN GASON KI TE AKIZE PA GRAN JIRI SOU AKIZASYON MACHIN NAN AKSIDAN MÒTÈL KI TE TOUYE PASAJE LI YO.

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Harpreet Singh, 20, te akize pa yon gran jiri ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou manifakti, atak ak lòt krim pou swadizan kondwi, kouri yon limyè ak frape de lòt motosiklèt. Apre kolizyon doub yo, yon pasaje gason nan machin akize a te mouri nan dat 21 avril 2021.

Avoka Distri a Katz te di, “Trajikman, nou se yon lòt fwa ankò – ak tout twò souvan – fè fas ak yon lanmò ki te koze pa yon chofè Swadizan DWI. Kòm swadizan, akize sa a te kondwi nan plis pase de fwa limit alkòl legal la e pa te gen okenn biznis dèyè volan an nan yon machin. Kòm yon rezilta, yon moun mouri ak de lòt moun gen chans pou yo siviv.”

Chante, 118th Lari nan Richmond Hill, Queens, te jwenn asiyasyon anvan lakou Siprèm Jistis Queens Toni Cimino sou yon akizasyon 11-konte chaje l ‘ak manulaghter nan dezyèm degre an, veyikil nan dezyèm degre a, atak nan dezyèm diplòm lan, kite sèn nan nan yon ensidan san yo pa rapòte aksidan oswa lanmò, kriminèl neglijans opere, opere yon machin motè pandan y ap anba enfliyans alkòl, kondwi ensousyan, li pa obeyi yon aparèy kontwòl trafik, li pa sispann nan yon siyal fiks wouj ak opere yon machin nan yon vitès nan depase limit vitès maksimòm. Jistis Cimino mete dat retounen Singh la pou 7 jiyè 2021. Si yo te kondane l, akize a ap fè fas ak kenz ane nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di ke apepwè 1 a.m. nan dat 21 avril 2021, lapolis te reponn a sèn nan de aksidan machin nan Avni Atlantik nan Jamayik, Queens. Defansè Singh, ki moun ki swadizan te dèyè volan an nan yon akò 2018 Honda, te ale nan yon pousantaj segondè nan vitès sou Atlantik Avni lè li echwe pou pou sispann nan yon limyè solid wouj ak frape yon kamyon nan 111 ri. Machin defans lan te kontinye deplase e te fwape nan yon dezyèm machin, yon Mercedes Benz GLA250.

Lè yo te entèvyouve li sou sèn nan, selon akizasyon yo, akize a swadizan bay lapolis yon non fo e li te di yo ke li te nan chèz la nan Honda. Chante akize pou kite sèn nan pita yo ale nan lopital la – li pa admèt ke li te chofè a aktyèl la nan Honda la.

Yon temwen te di lapolis ke akize Singh se te chofè a, ki swadizan parèt imedyatman apre aksidan an.

Anplis de sa, yon manda pou teste san an rekipere soti nan akize a nan lopital la te jwenn ki endike ke kontni alkòl san defans lan te .17 – ki se pi wo a limit legal la nan .08 nan Vil New York.

Kontinye, DA te di, lapolis te twouve viktim nan Suraj Kumar nan chèz devan Akò Honda a. Timoun 23 zan te gen anpil blesi nan tou de tèt li ak kò li. Mesye Kumar te pwese ale lopital nan yon lopital kote li te mouri nan blesi yo.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Patrick McMahon nan Depatman Lapolis Vil New York.

Asistan Avoka Distri a Ryan Nicolosi, nan Karyè Kriminèl Avoka Distri a, Biwo Krim, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Biwo, Michael Whitney, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.