Laprès Lage

RÈN FANM TE AKIZE AK ASASINAY NAN LANMÒ AVOKA IMIGRASYON KOUT KOUT KOULÈ WOUJ VIOLÈT

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke XiaoNing Zhang, 25, te chaje avèk asasinay ak posesyon yon zam nan lanmò yon avoka ki byen koni Queens imigrasyon. Akize a swadizan repete ankò 66 zan ki te gen 66 zan an byen ta nan Lendi maten nan biwo viktim nan sou39th Avni nan Flushing.

Avoka Distri a Katz te di, “Kòm swadizan, akize a te parèt nan biwo avoka li a ak de kouto e, nan yon eksplozyon raj, te kout kouto nan tout kò li. Vyolans pa janm solisyon a okenn diskisyon. Koulye a, yon nonm mouri ak yon kominote ki nan lapenn pèt trajik sa a. Akize a se nan prizon epi fè fas a akizasyon trè grav pou touye sans sa a.”

Zhang, ki nan Kissena Boulevard nan Flushing, Queens te jwenn asiyasyon yè swa anvan Rèn Kriminèl Jij Kriminèl Jerry Iannece sou yon plent ki chaje li ak asasinay nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl nan katriyèm degre. Jij Iannece te bay lòd pou akize a retounen nan Tribinal la nan dat 18 mas 2022. Si yo kondane li, Zhang fè fas a jiska 25 ane-a-lavi nan prizon.

Selon akizasyon yo, lapolis te reponn a yon apèl 911 nan pwogrè nan 136-56 3939 Ave. Nan yon biwo sou katriyèm etaj la, lapolis te jwenn Jim Li senyen soti nan blesi miltip nan kou li, zepòl ak tòs. Avoka imigrasyon ki gen 66 zan te pwese ale nan yon lopital ki toupwe a men li te mouri kòm yon rezilta blesi yo.

DA Katz te di ke akize a te toujou nan biwo viktim nan lè lapolis te rive. Rad Zhang yo swadizan te tache ak san, ak de kouto yo te refè, ki gen ladan youn yo te jwenn nan pòch jacket fanm lan.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Shaquan Harvin nan Depatman Lapolis Vil New York.

Asistan Avoka Distri a Kenneth Zawistowski, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Peter J. McCormack III ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Avoka, Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Egzekitif Distri a pou Majorite Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , , ,