Laprès Lage

QUEENS REZIDAN PLEDE KOUPAB POU MANSLAGHTER NAN 2019 TIRE LANMÒ NAN MOUN KOURI LWEN DEFANS

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Keanu Sucko, ki gen 21 ane, te plede koupab pou manifaktirè yo nan lanmò yon nonm de 27 tan. Viktim nan te mouri pandan li tap kouri desann nan lari a nan Jamayik, Queens nan mas 2019.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize a nan ka sa a kounye a admèt tire ak touye yon nonm katye. Sans vyolans zam chire kominote nou yo apa e lakòz lapenn zegwi. Biwo mwen an kontinye travay dilijan pou jwenn zam ilegal nan lari nou yo ak koupe aksè a zam sa yo nan lanmò.”

Sucko, ki gen 145wout nan Jamayik, Queens, te plede koupab Lendi aprè midi pou manifaktirè yo nan pwemye degre anvan lakou Sipwèm Queens Kenneth Holder. Akize a ap kondane sou 25 oktòb 2021. Detantè Jistis la endike ke li pral bay lòd Sucko pou yo te ensèten pou 19 ane, yo dwe swiv pa senk ane lage sipèvizyon.

Daprè akizasyon yo, te di DA Katz, touswit aprè solèy kouche nan dat 5 mas 2019, viktim nan, Pernell Cudjoe, te andedan yon machin ak frè li, nan vwazinaj145 Avni ak 180threet lè akize a te apwoche machin nan. Yon chanjman te fèt e Suckock te rale yon zam. Mesye Cudjoe ak frè l la tou de te kouri desann nan lari a lwen akize a, ki te tire de kout fe nan viktim nan. Mesye Cudjoe te frape yon fwa nan do a. Yo te mennen li nan yon lopital, men yo te sikonbe li nan aksidan an.

Jan yo te dekrive nan akizasyon yo, siveyans videyo soti nan sèn nan nan fiziyad la te montre defansè Sucko rale zam nan ak tire nan Mesye Cudjoe ak frè li.

Règleman Asistan Pwokirè Distri a Emily Collins, nan Biwo Omisid Distri a, akize ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Peter McCormack III, Chèf Depite Biwo Avoka Biwo, John Kosinki ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Avoka Distri egzekitif nan Majò Krim Daniel Saunders.

Moun ki afiche nan