Laprès Lage

QUEENS NONM PLEDE KOUPAB POU TRAFIK SÈKS FÒSE TI FI 16-ZAN NAN PWOSTITISYON

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke yon rezidan Queens ki gen 22 zan te plede koupab pou trafik sèks pou fòse yon ti fi ki gen 16 zan nan pwostitisyon. Nan mwa me ak jen 2018, akize a te fòse viktim nan nan fè sèks ak etranje pou lajan.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize a, ki gen non lari a se Jwe Jwe, itilize entimidasyon ak manipilasyon fòse jèn sa yo nan repete fè sèks ak divès gason pou lajan. Lè sa a, li aliyen pwòp pòch li ak lajan kach la li te fè soti nan divès kalite Jan ki te peye pou fè sèks. Ti fi trafik pou fè sèks ilegal epi yo pa pral tolere nan Queens County.”

Avoka Distri a te idantifye akize a kòm Tyquan “Gun Jwe” Henderson, 22, nan 156th Street nan Queens. Henderson yè te plede koupab de yon sèl-konte trafik sèks anvan yo Aji Rèn Siprèm Jistis Peter Vallone Jr. Santans lan pwograme pou 31 mas 2020, nan ki lè akize a ap fè fas a 3 a 9 ane nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di ke, selon akizasyon yo, viktim nan te rankontre akize a atravè yon zanmi mityèl lè li te jis 15 zan. Apeprè yon mwa apre, apre adolesan an te fin vire 16 zan, li te rankontre akize a ankò e Henderson te kòmanse rankontre pwostitisyon an pou li. Yo te di ti fi a pou refere a akize a kòm “papa” ak fòse l ‘nan angaje nan relasyon seksyèl ak sèks oral ak gason an echanj pou lajan kach. Anplis de sa, Henderson vèbalman menase l ‘ak mal si li pa t’ fè ase lajan pou li. Yo te di li te bezwen fè omwen $500 chak swa.

Viktim nan te chape anba akize a, selon dosye tribinal la, lè li te vizite kay yon zanmi ak manman l te rele lapolis.

Envestigasyon an te kondwi pa Detektif James Ruffle, ansyen vis Polis Depatman Vis Depatman Vis Divizyon Vis Divizyon Imen an, anba sipèvizyon an nan Sèjan Faoud Zahirudin, Lyetnan Christopher Sharpe, ak Kapitèn Thomas Milano, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Enspektè James P. Klein.

Asistan Avoka Distri a Kathryn Schultz ak Jessica L. Melton, Chèf Inite Trafik Imen distri a ak Depite Biwo Biwo Pwosedi espesyal yo te pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Anthony M. Communiello, Biwo Chèf, Nicoletta Caferri, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Jijman Tribinal Siprèm Pishoy Yacoub.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,