Laprès Lage

QUEENS NONM CHAJE AK ASASINAY POU OZONE PARK KONFWONTASYON AK NYPD

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Marco Mosquera, 43, te akize pa yon gran jiri Queens county ak asiyen nan Tribinal Siprèm nan tantativ asasinay, kidnaping ak lòt chaj pou swadizan pwente zam afe nan madanm li ak tire plizyè fwa nan ofisye polis yo ki te reponn a kay Ozone Park yo sou 14 septanm, 2021.

Avoka Distri a Katz te di: “Akize sa a nan ka sa a te ranpli ak jalouzi lè li te pran zam sèvis madanm li e li te menase tou de lavi yo. Ofisye yo reponn rapidman te pran kontwòl kriz sa a epi yo te evite yon pi gwo trajedi jou sa a.”

Mosquera, ki nan Ozone Park, Queens, te jwenn asiyasyon jodi a anvan lakou Siprèm Jistis Queens Michael Yavinsky sou yon trèz konte akizasyon ki tap chaje l ‘ak asasinay nan premye ak dezyèm degre, atak nan premye degre a, kidnape nan dezyèm degre a, te eseye agrave atak sou yon ofisye polis, posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre ak enstriman mizik nan premye degre an. Jij Yavinsky te mande akize a epi li te fikse dat retounen li pou 10 novanm 2021. Mosquera ap fè fas ak 75 an nan prizon si yo te kondane l.

Daprè akizasyon yo, nan apeprè 6:00 a.m. nan dat 14 septanm 2021, akize a te konfwonte madanm li, ki te koupe devwa nan Depatman Lapolis New York, lè li te antre lakay yo nan Ozone Park. Akize a te vin de pli zan pli ajite ak kraze ankajreman foto ak lòt atik nan kay la alantou rezidans la.

Ofisye Mosquera te eseye kalme mari l e li te netwaye. Viktim nan te vire do bay mari l pandan yo t ap kontinye diskite e li te retrete nan chanm madanm li. Akize a te sòti nan chanm li e li te pwoche kote l dèyè l, swadizan montre de zam sèvis li te genyen nan li. Ofisye Mosquera te di akize a aksyon l yo t ap fè sitiyasyon an vin pi mal. Akize a swadizan te avèti madanm li pou li pa kontakte lapolis oswa “bagay sa yo ta fini mal” epi rapòte “pa te gen okenn fason soti pou yo” e ke “yo ta mouri jou sa a.” Ofisye Mosquera te kapab jwenn aksè nan yon telefòn e li te fè apèl bay yon fanmi, lè sa a sipèvizè l ak 911 pou asistans.

Kontinye, dapre DA Katz, lè ofisye yo kisòti nan 106yèm Presidan ak Sèvis Ijans te reponn a kay la, yo te dekouvri antre a te barikad. Akize a swadizan tire plizyè kout fe nan direksyon pou ofisye yo reponn ki te kraze panèl pòt la vè. Yon lòt ofisye reponn te kapab kontakte Ofisye Mosquera andedan kay la pa telefòn e li te enstwi l pou l sòti nan rezidans la. Ofisye Mosquera te fè wout li nan yon chanm dezyèm etaj epi vole soti nan fenèt li yo. Lè li te ateri sou konkrè ki anba a yon ofisye te kapab pwoteje li ak yon dra balistik epi li pwoteje yo tou de soti nan vaksen adisyonèl soti nan defans Mosquera. Nan moman sa a, lòt ofisye sèvis ijans yo te retounen dife nan akize a epi frape l yon fwa nan ponyèt la. Kòm swadizan, akize a lè sa a retrete, mache bak nan kay la epi kontinye tire nan direksyon pou ofisye yo.

Apwè akize a evantyèlman rann tèt yo bay ofisye yo, ofisye yo te refè zam sou mache a bò kote kay la ak minisyon ki gen ladan li plis pase ven bwat fizi, nèf (9mm bwat andedan ak deyò yon fenèt chanm epi dekouvri mak bal andedan kay la ak toupre kay la.

Yo te mennen viktim nan nan yon lopital ki toupre kote yo te trete l pou plizyè karakteristik pye. Akize a te trete tou pou blese zam nan yon lopital lokal.

Asistan Avoka Distri a Konstantino Litourgis nan Karyè Kriminèl Majò Krim Majò Krim yo ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Chèf, Michael Whitney, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a nan Gwo Krim Daniel Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan