Laprès Lage

QUEENS MANMAN CHAJE AVÈK PREMYE DEGRE ASASINAY POU TOUYE TIBEBE JIMO; SIS SEMÈN fin vye granmoun ti BEBE YO TE JWENN MOURI NAN APATMAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Danezja Kilpatrick, ki gen 23 zan, te akize de asasinay nan premye degre, posesyon kriminèl nan yon zam ak lòt krim pou swadizan touye pitit gason l ‘ak pitit fi li. Ti bebe ki gen 46 jou te twouve mouri nan apatman manman an nan Woodside, Queens, Jedi aprè midi.

Avoka Distri a Katz te di, “Sa a se yon ka trajik, kè-woule. De ti bebe – ti gason ak ti fi jimo – yo mouri ak manman yo chaje ak fè enkonvenyan an. Ti bebe yo te jis sis semèn fin vye granmoun. Sa a ta dwe yon tan kè kontan pou fanmi sa a, olye pou yo fanmi ti bebe yo ap lapenn lanmò yo ak lefèt ke yon moun ki ta dwe pwoteje yo ak moun ki renmen swen yo swadizan touye yo.”

Kilpatrick, nan 51st Lari nan katye Bwa Queens yo, te jwenn asiyasyon maten an anvan Rèn Kriminèl Jij Stephanie Zaro sou yon plent ki chaje li ak de konte nan premye ak dezyèm degre, posesyon kriminèl nan katriyèm degre ak de konte an danje nan yon timoun. Jij Zaro mete dat deklarasyon defans lan pou dat 21 me 2021. Si yo te kondane l, Kilpatrick ap fè fas a lavi nan prizon san posiblite pou pale.

Selon akizasyon yo, lapolis te reponn a yon chèk byennèt nan kay akize a. Anndan senkyèm apatman Kilpatrick la, lapolis te dekouvri ti gason an – yo te rele Dallis – nan yon basen. Yo te jwenn tibebe a ak yon kout koutim ki te soti nan kou li. Ti kò li te san vi.

Kontinye, te di Avoka Distri a, lapolis te kontinye fè rechèch sou kay la epi finalman yo te jwenn ti fi a – yo te rele Dakota – boure nan yon sache fatra plastik anba koule kwizin nan. Tibebe sa a te mouri tou.

Envestigasyon an te kondwi pa Ofisye Polis Oliver Kim nan 114zyèm eskwadwon Presi anba sipèvizyon Sèjan Kensington Cunningham ak Lyetnan B Hilmann ak Detektif Lizbeth Klein nan Queens Homicide èskwad anba sipèvizyon lyetnan Timote Thompson ansanm ak lòt manm nan NYPD la.

Ansyen Asistan Pwokirè Distri a Jonathan Selkowe avèk asistans Avoka Distri a Adarna De Frietas, toulède nan Biwo Omisid Distri a, Ap pwosekite ka a, anba sipèvizyon Avoka Distri a, Peter J. McCormack III, Chèf Depite Biwo Avoka, John W. Kosinki ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,