Laprès Lage

NEW JERSEY MAN TE AKIZE POU ASASINAY EKZEKISYON-STYLE

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Ron Reeder te akize pou yon asasinay egzekisyon-style nan gwo jounen an nan mwa septanm nan 2021. Mete yon mask ak rad tipikman te vin pi mal pa mesye jwif yo, Reeder te kouri dèyè viktim nan, ki te antre nan yon machin ki te pake nan yon lari Ozone Park, epi tire l ‘nan tèt la.

Avoka Distri a Katz te di: “Tire sa a nan gwo jounen an te tankou brazen jan li te frèt ak kalkile. Akize a te anvayi jistis pou kèk tan, men efò san fatig la te mennen nan arestasyon li e kounye a li pral fèt pou aksyon li yo.”

Reeder, ki gen 53 zan, te jwenn arèstasyon li nan Teckaneck, New Jersey, te jwenn asiyasyon poutèt li tap akize li de yon akizasyon de pwemye degre, asasinay nan dezyèm degre ak de konte posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre. Redere te bay lòd pa Jistis Ushir Pandit-Durant pou retounen nan tribinal la 14 mas. Li fè fas ak lavi nan prizon san l pa gen posiblite pou l pale, si yo te kondane l.

Dapre akizasyon an, nan dat 6 septanm 2021, nan apeprè 7:50 a.m., Jermaine Dixon, ki gen 46 zan, te antre nan yon machin ki te pake sou 132nd Street nan Sid Avenue lè Reeder te apwoche l ‘. Mete yon mask ak rad tankou sa yo tipikman te vin pi mal pa moun Jwif, Reeder te kouri dèyè Dixon, tire l ‘nan tèt la ak kouri.

Yo te arete Reeder 23 fevriye nan rezidans li nan Bergen County, New Jersey.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif John Gridley nan 106th Presidan Detektif Detektif, Detektif Joseph Petrelli, nan Queens Sid Homicide Squad ak Asistan Distri avoka Distri a Patricia Diaz-Coladonato, Sipèvizè nan Biwo Omisid nan Biwo Konte Distri a.

Avoka Distri a Katz te remèsye biwo pwosekitè Konte Bergen an pou asistans li avèk envestigasyon an.

Ansyen Asistan Pwokirè Distri a Jonathan Selkowe nan Biwo Omisid Distri a ap pwosekite ka a avèk asistans Avoka Distri a Diaz-Coladonato anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a, Peter McCormack III ak John W. Kosinski, Chèf Depite Biwo Avoka, ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Shawn Clark.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , , ,