Laprès Lage

NÈG TE AKIZE POU KIDNAPING, VYÒL AK ATAKE TWA JÈNFI

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Andres Portilla te asiyen jodi a sou yon akizasyon ki chaje l ‘ak kidnapin ak seksyèlman atake twa jèn fanm ke li te kenbe kaptif nan machin li.

Avoka Distri a Katz te di: “Britalite a te enflije sou jènfi sa yo ki vilnerab. Akizasyon sa a se premye etap la nan direksyon pou bay kèk mezi jistis pou viktim yo ak fanmi yo.”

Portilla, 28, nan 85th Lari nan Lès Elmhurst, te asiyen sou yon akizasyon 56-konte chaje l ‘ak kidnaping nan premye ak dezyèm degre; predatè agresyon seksyèl; atak nan premye ak dezyèm degre; aksyon seksyèl kriminèl nan premye a, dezyèm ak twazyèm degre; kadejak nan premye a, dezyèm ak twazyèm degre; abi seksyèl nan premye degre; byen kriminèl yon zam nan twazyèm degre; epi mete byennèt yon timoun.

Jistis Ushir Pandit-Durant te bay lòd pou Portilla retounen nan tribinal la 11 avril. Si li te kondane, li fè fas a 25 ane konsekitif 25-a-lavi nan prizon.

Dapre akizasyon yo:

  • Nan mwa septanm 2022, Portilla envite youn nan viktim li yo, yon minè, nan yon apatman nan Queens, kote li te kenbe kaptif li yo ak perpetr tou de atak seksyèl ak fizik sou sa ki lakòz blesi pèmanan.
  • Apre vaksen apatman an, Portilla te kenbe ti fi a kaptif nan machin li epi li te kontinye fè atak seksyèl ak fizik kont li, souvan lè l sèvi avèk yon enstriman danjere. Pandan ke li te metrize premye viktim nan andedan machin li, Portilla te mennen yon dezyèm viktim, tou yon minè, nan machin nan, kote li te atake l ‘pandan y ap menase itilize nan yon enstriman danjere.
  • Portilla te mennen yon twazyèm viktim nan machin li anba gis la nan pèmèt li sèvi ak yon plato telefòn. Portilla te kenbe prizonye li pandan plizyè jou pandan seksyèlman ak fizikman atake l ‘anvan menase ak lage l’. Viktim nan te fè yon rapò bay lapolis e sibi tretman nan yon lopital lokal.

Apwè yon envestigasyon entansif, lapolis te kapab idantifye ni akize a ak machin nan li t ap kondui. Yon manhunt ak machin chase. Portilla te entèdi e yo te mennen l nan èdtan pita.

Asistan Avoka Distri a Sean Jaime nan Biwo Viktim Espesyal Pwokirè Distri a ap pouswiv ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Eric C. Rosenbaum, Biwo Chèf, Debra Lynn Pomodore, Chèf Depite Biwo Avoka, ak Brian Hughes, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Pwosekisyon Espesyal Joyce A. Smith.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , , ,