Laprès Lage

Mizajou chak semèn ou – 10 septanm 2021

Li difisil pou konprann ke demen make 20yèm anivèsè a nan 11 septanm 2001 atak teworis. Malgre ke de deseni te pase, jou sa a se pou tout tan grave nan memwa nou kòm gen yon enpak pwofon sou lavi moun k ap viv ak travay nan minisipalite nou an, vil, eta ak peyi … (kontinye)

Moun ki afiche nan