Laprès Lage

LONG MANMAN ZILE AK PITIT GASON PLEDE KOUPAB NAN LANMÒ BYEN LWEN LANMÒ

Chak figi plis pase 20 ane nan prizon

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Avita Campbell ak pitit gason li, Raymond Jackson, te plede koupab pou manifakti ak lòt chaj nan mwa septanm nan 2020 lanmò yon nonm de 27 tan nan Far Rockaway.

Avoka Distri a Katz te di: “Manman dyabolik sa a ak pitit gason dyabolik sa a te ekipe pou egzekite yon mesye nan yon diskisyon sou yon ti kantite lajan. Yo pral nan prizon pou yon bon bout tan pou yon touye moun ki te san sans jan li te brital.”

Campbell, 40, ak Jackson, 24, tou de nan Hook Creek Boulevard, Valley Stream, te plede koupab yè anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Ushir Pandit-Durant pou manifeste nan premye degre ak posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre. Campbell te plede koupab tou pou posesyon idantifikasyon pèsonèl nan dezyèm degre. Jistis Pandit-Durant te endike ke sou 5 jen li pral kondane Jackson ak Campbell a 24 ane nan prizon ak 22 ane nan prizon, respektivman. Akize yo pral chak anplis pou kondane a senk ane nan sipèvizyon pòs-lage.

Dapre akizasyon yo:

– Sou 23 septanm 2020, viktim nan, Lasaun Lawrence, te ale nan Valley Stream nan kay akize yo kap chèche rekonpanse lajan li te kwè Jackson dwe l ‘pou yon reparasyon machin. Jackson ak viktim nan te gen yon chanjman fizik.

– Pita jou sa a, nan apeprè 5:40 p.m., defansè Campbell ak Jackson te wè sou siveyans videyo ap resevwa soti nan yon BMW blan sou Beach 31st Street tou pre Seagirt Avenue nan Far Rockaway. Tou de te ame – Campbell kenbe yon tiyo metal ak Jackson pote yon men. Viktim nan te nan yon machin doub ki te èskalye nan kote a.

– Kòm manman an ak pitit gason an te pwoche bò machin viktim nan, Jackson te leve bra l, li te vize e li te tire nan Lawrence. Anviwon yon douzèn vaksen sòti ak plizyè bal frape Lawrence.

Apre Jackson te sispann tire, manman l te frape machin Lawrence a ak tiyo a li t ap pote, sa ki te lakòz vè kraze.

– Jackson ak Campbell te retounen nan BMW a epi kouri.

– Viktim nan, ki t ap viv nan zòn nan, te mouri akoz blesi bal yo.

Nan dat 2 oktòb 2020, Campbell te kondwi menm BMW blan an lè lapolis te rale l ‘sou pou yon arè trafik. Lapolis te egzekite yon manda rechèch tribinal ki otorize e li te jwenn yon chaje ajan ak men nwa ak de magazin andedan yon sak liv. Nan moman arestasyon an, Campbell te nan posesyon yon kaye ak depans ak dè santèn de non, adrès ak nimewo sekirite sosyal ke li gen entansyon itilize pou bi fwod.

Tès balistik yo te fèt sou zam yo ke yo te refèkonnen zam polis Depatman Polis Vil New York la te revele ke se te yon match pou zam yo te itilize pou touye Lawrence.

Jackson te aprè ke jackson te apwouve nan Florid nan mwa desanm 2020 e yo te ekstrade nan New York.

Asistan Avoka Distri a Jonathan Selkowe, nan Biwo Omisid Distri a ap pouswiv ka a, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Peter J. McCormack, III, ak John W. Kosinski, Chèf Depite Biwo Avoka, ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Shawn Clark.

Telechaje liberasyon

Moun ki afiche nan