Laprès Lage

DEFANSÈ YO TE KONDANE POU MASAK NAN SID RICHMOND HILL, OZONE PAK

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Richard Davenport ak Neville Brown te kondane sou chaj manslagè an koneksyon avèk kat fiziyad fatal ki te pran plas nan Sid Richmond Hill ak Ozone Park ant 2015 ak 2018. Davenport te kondane yon total de 29 ane nan prizon, ki te gen ladan konsekitif 14.5 ane santans, ak Brown a 15 ane.

Avoka Distri a Katz te di: “De mesye trè danjere yo pral nan prizon pou yon bon bout tan ak lari Rèn yo pral pi an sekirite kòm yon rezilta. Nimewo yon sèl priyorite mwen ap kontinye ap resevwa zam ilegal, ak moun ki itilize yo, nan lari nou yo.”

Davenport, ki gen 46 zan, ki te plede koupab de 139ri nan Jamayik, Queens, ak Brown, 42, nan 197th Street nan Hollis, Queens, chak te plede koupab nan mwa novanm pou de (2) nan premye degre anvan lakou Siprèm Jistis Queens Michael B. Aloise. Davenport ak Brown chak te plede koupab pou manifaktirè nan yon twazyèm fiziyad fatal, pandan Davenport te tou plede koupab pou manifaktirè yo nan yon katriyèm fiziyad fatal.

Dapre akizasyon yo, kamera sekirite kamera videyo soti nan 16 janvye 2018, montre yon Mercedes Benz te sispann sou 105th Street tou pre 135th Avenue nan Sid Richmond Hill nan apeprè 9:30 pm. Davenport te obsève machin nan, apwoche Omare Morrison, 19, pandan li tap mache ansanm 135Avni , ak tire rapidman Morrison.

Kèk semèn pi bonè, Dapre akizasyon yo, nan dat 19 desanm 2017, nan apeprè 3:00 am, Brown, kondwi menm Mercedes Benz, ak Davenport nan chèz pasaje devan an, woulib plizyè fwa pase yon Cadillac Escalade ki te pakin sou 125th Street ak Atlantik Avni nan Sid Richmond Hill. Sekirite kamera videyo montre pakin nan Mercedes ak pita Davenport ak Brown ap resevwa soti ak apwoche Cadilla a soti nan bò opoze yo. Davenport se Lè sa a, obsève tire plizyè fwa nan machin nan, frape Dail Ramessar, 21. Tou de defansè yo wè sèn nan nan Mercedes. Ramessar te mouri nan yon lopital ki toupre a.

Sou 15 jiyè 2016, nan apeprè 12:10 am, dapre akizasyon yo, Raida Ali, 22, te chita nan chèz chofè machin li an devan rezidans li nan 107-60 114tyès Street, South Richmond Hill, lè Davenport te pwoche bò machin nan epi tire l plizyè fwa nan tòs la, totalman blese l ‘. Davenport te kouri kite machin nan pa Brown.

Nan yon tire menm jan an, sou Oktòb 4, 2015, akize Richard Davenport tire viktim nan, Vickiram Ramlogan, 27, plizyè fwa pandan ke li te chita nan machin li ki te pake devan rezidans li nan 111-21120 th Street, Ozone Park, nan apeprè 8:15 pm.

Asistan Avoka Distri a Christine McCoy, Depite Chèf Esè Pwokirè Distri a, Biwo Federal Distri a, te pwosekite ka a avèk asistans Avoka Distri a Bryan Kotowski, anba sipèvizyon Rachèl Buchter, Biwo Chèf, osi byen ke Asistan Avoka Distri a Peter J. McCormack III ak John W. Kosinski, Homicide Senior Biwo Depite Biwo Biwo, anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Divizyon Tribinal Siprèm Pishoy B. Yacoub epi apresa-Egzekitif Avoka Distri a pou gwo Divizyon Krim Daniel A. Saunders.

Moun ki afiche nan ,