Laprès Lage

BRONX TE KONDANE A 19 ANE NAN PRIZON POUTÈT YO TE ESEYE ASASINEN APWÈ KE YO TE BAT FANM AK PLAN AN BWA KI TE RIDDLE

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke James Fitzgerald, ki gen 55 an, te kondane pou pase 19 ane nan prizon apwè ke li te plede koupab pou asasinay pou 16 me 2020, ki te bat mennaj li. Viktim nan te atake pa akize a sou twotwa a devan yon mache pwason nan Jamayik, Queens. Akize a te choute epi li te koupe viktim nan plizyè fwa nan tèt anvan li te ranmase yon gwo bout bwa ki te entegre ak klou pou kontinye atak la.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize sa a te britalman atake ansyen mennaj li prèske rive lanmò. Li se yon mirak ke viktim nan siviv, menm si li toujou ap fè fas a ane nan rekiperasyon fizik ak mantal akòz blesi grav soutni. Apwè koupab defans lan mwa pase a, li kondane pou prizon pou aksyon li yo. Mwen ka sèlman espere ke viktim nan jwenn kèk solisyon nan konnen ke akize a te responsab.”

Fitzgerald, nan Walton Avenue nan Bronx, te plede koupab sou 2 jen 2022 pou eseye asasinay nan dezyèm degre anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Toni Cimino, ki te enpoze santans jodi a nan 19 ane nan prizon pou yo te swiv pa senk ane pòs lage sipèvizyon. Yon lòd konplè nan pwoteksyon yo bay tou sou non viktim nan.

Daprè dosye Tribinal la, jis anvan 6 p.m. nan Samdi, 16 me 2020, akize a te apwoche 35 ane fin vye granmoun mennaj li ak fizikman abize li devan yon mache pwason sou 150th Street nan Jamayik, Queens. Viktim nan te frape nan tè a epi san rete atake pa akize a ak pye li yo ak pye li. Akize a pa t okipe temwen ki toupre l yo k ap rele pou l sispann. Li te yon ti tan ap mache lwen viktim nan, sèlman pou retounen yon ti moman pita avèk yon plan an bwa ki te etidye ak klou metal. Defansè Fitzgerald Lè sa a, repete frape viktim nan nan figi ak objè a blunt.

DA Katz te di lapolis te rive sou sèn nan menm jan akize a tap mache lwen pwèske fanm lan. Lè ofisye yo te bay lòd pou yo kanpe, li te kouri, men li te entèdi apre yon kout pye.

Kontinye, DA Katz te di lapolis te refè plan an bwa san ak plizyè klou ki te anvayi li soti nan sèn nan atak la kòm byen ke dan viktim nan ki te gaye sou twotwa a.

Viktim nan, ki te imedyatman prese nan yon lopital ki toupre a, te soufri pèmanan pèmanan nan je dwat li. Li te sibi plizyè operasyon rekonstriksyon kòm figi l ‘te pèmanan defigire akòz yon zo kraze orbital ak plizyè frakti adisyonèl grav.

Asistan Avoka Distri a Nicole Rella, nan Karyè Kriminèl Avoka Distri a ak Majò Krim Biwo, akize ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Biwo, Michael Whitney, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Majò Krim Daniel Saunders.

Moun ki afiche nan , ,