Laprès Lage

BRONX MOUN TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY POU TIRE RÈN REZIDAN QUEENS APRE DISKISYON SOU LARI

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Hector Crespo, ki gen 26 zan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon asasinay ak lòt krim pou swadizan tire yon jenn gason nan lari a nan 3 septanm 2020, nan Long Island City, Queens.

Avoka Distri a Katz te di, “Sa a te yon tire san sans apre yon kout, bèt kay diskisyon. Viktim nan te mouri nan gwo jounen an. Fasil jwenn aksè nan zam ilegal kontinye lakòz chagren ak doulè epi yo dwe sispann. Apre apeprè yon ane sou kouri a, tirè a swadizan se nan prizon ak chaje ak krim trè grav.”

Crespo, ki nan Walden Avenue nan Bronx, te jwenn asiyasyon pou Madi aprè midi anvan Rèn Siprèm Jistis Lakou Siprèm Pandit-Durant sou yon akizasyon ki chaje li ak asasinay nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm degre an. Jistis Pandit-Durant te bay lòd pou akize a retounen nan dat 21 desanm 2021. Si yo te kondane li, Crespo ap fè fas a 25 ane lavi nan prizon.

Dapre akizasyon yo, nan apeprè 6:45 p.m. nan dat 3 septanm 2020, Vickram Sewsankar ak yon lòt moun te nan kwen an nanDezyèm Avni ak 50th Street nan Long Island City lè yon BMW gri ak yon lòt moun andedan kanpe nan yon kwen. Crespo te eksite machin nan e li te kòmanse goumen ak viktim nan ki gen 25 ane. Kèk moman pita, akize Crespo swadizan rale yon zam afe ak tire Mesye Sewsankar yon fwa nan tòs la. Lè sa a, li tounen nan BMW a ak chofè a nan machin nan te kondwi yo lwen sèn nan.

DA Katz te di, Mesye Sewsankar te jwenn sou kwen an nan Borden Avenue ak Dezyèm Street senyen. Yo te pwese kouri al lopital ki toupre a, kote li te mouri ak yon kout zam sèl pou ale nan vant li.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Michael Grimm nan 108th Precinctive Detective.

Ansyen Asistan Pwokirè Distri a, Finnerty Finnerty avèk asistans Avoka Distri a Kaitlyn Gaskin, tou de nan Biwo Omisid DA a, Ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Peter J. McCormack III ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Avoka, ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo Avoka ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Major Crimes Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,