Laprès Lage

AVOKA DISTRI A KATZ KREYE NOUVO DIVIZYON PWOSEKITÈ, ANONSE RANDEVOU GRANMOUR-NIVO

Avoka Distri a Melinda Katz te anonse kreyasyon yon divizyon nan biwo li ki pral dedye a envestige ak pouswiv kriminèl ki presize sou sosyete a ki pi vilnerab. Divizyon pwosekisyon espesyal yo, ki gen ladan Viktim espesyal yo ak Biwo Vyolans Domestik ak Inite Pwosekitè Jivenil la, yo pral dirije pa nouvo Avoka Egzekitif Distri a, Joyce Smith, yon pwosekitè veteran ak ansyen avoka distri a nan Konte Nassau.

Avoka Distri a Katz te di: “Lanse nouvo Divizyon espesyal pwosekisyon espesyal yo epi mete l nan men yo trè kapab nan men EADA Smith make yon moman enpòtan nan istwa biwo Avoka Distri Rèn nan. Mwen gade pou pi devan pou travay enpòtan li ak ekip pwosekisyon espesyal yo pral fè sou non moun yo nan Queens.”

Avoka Distri a Katz te anonse tou pwomosyon Asistan Komisè Gouvènman an Shawn Clark pou Avoka Asistan Distri egzekitif nan Gwo Divizyon Krim yo, ak randevou a nan Albert Techiman kòm Direktè Pwojè Espesyal yo.

Avoka Distri a Katz te di: “M ap travay kole kole ak yo sou règleman ak pwogram pou amelyore sekirite piblik nan Queens. Eksperyans vas yo ak angajman gwo twou san fon yo pral resous valab.”

EADA Smith pi resamman te sèvi kòm Avoka Asistan Egzekitif Pou Biwo Avoka Distri New York la kòm plon nan divizyon ki fèk kreye Viktim espesyal li yo, ki gen ladan yo ki resevwa fòmasyon espesyalman, anplwaye ki gen eksperyans ak dedye resous konplè. Nan wòl sa a, li sipèvize konsepsyon ak devlopman nan divizyon an epi li te travay amelyore repons biwo a nan viktim vilnerab yo. EADA Smith te deja sèvi kòm Avoka Distri Nassau, jere plis pase 450 avoka, envestigatè, ak anplwaye administratif, ak sipèvize pwosekisyon an nan plis pase 30,000 ka nan yon ane ak yon bidjè ki gen plis pase 50 milyon dola. Pandan tan li kòm Avoka Distri a, Smith te deklare premye pwogram divèsite pre-aranjman Nassau a, inisye envestigasyon enpòtan pou konbat krim vyolan, ankouraje sèvis amelyore nan viktim yo nan vyolans ki baze sou sèks, ki te mennen inisyativ pou amelyore divèsite ak enklizif nan biwo a, ak chanpyon lejislasyon pou ogmante peye jiri.

EADA Clark pran kòm Avoka Asistan Egzekitif Distri a nan Divizyon Krim Majò a, kote li dènyèman te sèvi kòm chèf biwo karyè Kriminèl Majò Krim. Anplis CCMCB, Clark pral tou sipèvize omisid la, Rayi Krim ak biwo syans forens. EADA Clark te kòmanse karyè li nan Biwo Avoka Distri Queens la an 1996. Li te travay nan divès biwo, ki gen ladan Tribinal Kriminèl, Intake, Envestigasyon Omisid, esè omisid, esè nakotik ak Biwo Tribinal Siprèm, kote li te ankouraje li nan Depite Chèf. Clark pita transfere nan CCMCB kòm Depite Chèf e li te ankouraje Biwo Chèf.

Asistan Avoka Distri a te pote yon richès nan eksperyans pwosekitè nan biwo a. Pandan yon tansyon long nan Biwo Avoka Distri Nassau a, li te sèvi kòm Chèf Asistan Avoka Distri a, sipèvize yon ekip de 250 avoka ak 200 pèsonèl sipò ki te okipe plis pase 30,000 ka nan yon ane. Teichman te sèvi tou kòm CADA ak EADA nan biwo Avoka Distri kings la sou yon peryòd de 20 ane. La, li te planifye e li te jere yon bidjè $60 milyon dola e te dirije operasyon chak jou yon biwo ki gen plis pase 500 avoka ak 600 pèsonèl sipò. Direktè Techiman te dirije inisyativ yo ogmante efikasite nan pwosesis konsomasyon ka ak amelyore reyaksyon an nan Pwogram Repons Ka 24 èdtan an.

EADA Smith, EADA Clark ak Direktè Techichman rantre nan Anplwaye Egzekitif pou Avoka Distri Rèn nan, ki gen ladan tou Chèf ADA Jennifer Naiburg, Konsèy nan DA John Castellano, Konsèy nan Chèf ADA Vincent Carroll, EADA nan Patenarya Kominote Kolèj Kolèj Babb, EADA nan Envestigasyon Gerard Brave, EADA nan apèl ak Litij Espesyal Johnnette Traill, EADA nan Pratik kriminèl ak Règleman Theresa Shanahan ak EADA nan Tribinal Siprèm Yacoub.

Moun ki afiche nan ,