Laprès Lage

ARANJMAN AKTYALIZASYON: BRONX MAN CHAJE AK ASASINAY NAN ATAK KOUTO KI TE BLESE DE MESYE SEPTUARYA SOU TREN TREN

Defansè Patrick Chambers, ki gen 46 zan, te jwenn asiyasyon pou yè aprè midi nan lopital la anvan Rèn Kriminèl Jij Scott Dunn. Akize a chaje avèk asasinay nan dezyèm degre, de (2) konte atak nan premye degre, 2 konte atak nan dezyèm degre nan yon moun aje, 2 konte atak nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl nan katriyèm degre.

Akize a ap retounen nan Tribinal 14 out 2020. Si yo te kondane l, Chanmbers ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

Chanm yo te reprezante pa David Strachan, Esq. (718) 261-3047.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.