Laprès Lage

AKTYALIZASYON ARANJMAN: LONG ZILE FANM AKIZE NAN FRAPE-AK KOURI AKSIDAN KI TE TIYE OFISYE POLIS NYPD NAN MWA AVRIL

Defansè Jessica Beauvais, ki gen 32 zan, nan Myrtle Avenue, nan Hempstead, Long Island, te jwenn asiyasyon jodi a anvan lakou Siprèm Queens Michael Aloise sou yon akizasyon 13-konte chaje li ak agrave manulag nan dezyèm degre an, agrave omisid kriminèl neglijans, machin nan dezyèm diplòm lan, kite sèn nan nan yon ensidan san yo pa rapòte, ilegal ki tap sove yon ofisye lapolis nan yon machin motè nan dezyèm ak twazyèm degre, 2-konte nan opere yon machin motè pandan y ap anba enfliyans alkòl, opere yon machin motè pandan y ap afekte pa itilizasyon dwòg oswa nan alkòl ak dwòg, enprime kondwi, agrave operasyon san limit nan yon machin motè nan twazyèm degre ak echèk pou fè egzèsis swen akòz swen lè opere yon machin motè lè w apwoche yon machin ijans otorize.

Avoka Distri a Melinda Katz te di, “Sa a se yon ka kè sere ki te kite paran ofisye polis la, vèv li ak de timoun yo ak tout kominote nou an k ap kriye pèdi li.”

Jistis Aloise te kontinye mande pou akize a e li te bay lòd pou l retounen nan Tribinal 27 jiyè 2021. Si yo te kondane l, Beauvais ap fè fas a plis pase 15 an nan prizon. Akizasyon laprès lage sou ka sa a ka wè isit la.

Se Jorge Santos, (718) 263-4040.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.