Laprès Lage

23 MANM GANG YO TE CHAJE AVÈK KONPLO POU KOMÈT ASASINAY, TE ESEYE ASASINAY, ENSÈTEN AK POSESYON ZAM

Queens District Avoka Melinda Katz, Ansanm ak Majistra Eric Adams ak Komisyonè NYPD Keechant L. Sewell, te anonse ke yon envestigasyon de zan nan vyolans gang nan ak apepwè de devlopman lojman piblik Queens te mennen nan akizasyon yo nan 23 swadizan manm yo nan lagè sibstans ki sou lari yo, youn ki baze nan Kay Astoria, lòt la nan Chanm Woodside yo. Akize yo te divès kalite chaje avèk konplo, tantativ asasinay, enprime an danje ak posesyon zam an koneksyon avèk yon kantite ensidan vyolan, ki gen ladan fiziyad nan gwo jounen an nan lari okipe.

Avoka Distri a Katz te di: “Gang gèrye yo pa sèlman yon menas pou tèt yo, men pou nou tout. Kriminèl envestigasyon nou te wè pandan kou envestigasyon sa a se kalite anachi ki te tiye lwa ki respekte lwa nouyòkè yo ke yo te kenbe nan kwa vyolans zam gang lan. Mwen felisite Inite Sipresyon Vyolans NYPD a ak Biwo Enterprise Vyolans Kriminèl mwen pou travay eksepsyonèl yo sou kou a nan envestigasyon sa a long, e mwen remèsye yo pou travay enpòtan yo fè.”

Majistra Vil New York la, Eric Adams te di: “Depi yon jou, sekirite piblik la se pi gwo priyorite administrasyon nou an, e se poutèt sa nou te travay toutotou revèy la pou nou sispann vyolans epi kenbe zam ak repete ofansè nan lari nou yo. Ka sa a se yon lòt viktwa nan travay nou pou retire moun ki pi danjere nan New York nan kominote nou yo. Mwen bat brav Avoka Distri a Katz ak manm brav yo nan NYPD pou travay san pran 23 moun sa yo jistis pou pote soti nan zak sa yo heinous ki mete lavi yo nan New York, ki gen ladan timoun yo, nan risk.”

Komisyonè lapolis Keechant L. Sewell te di: “Akizasyon jodi a make pwochen faz yon envestigasyon depi lontan – yon ka ki te pran plizyè douzèn manm gang vyolan nan lari nou yo. Rèy patikilye yo nan vyolans revandikasyon fini. Men, travay nou – travay la nan kenbe moun an sekirite ak gratis nan chak katye vil Nouyòk – ale sou. Mwen remèsye manm Inite Sipresyon Vyolans NYPD a ak Rèn Nan Rèn Nan Vyolans Enterprise Biwo Enterprise, osi byen ke tout lòt moun ki te travay sou ka kritik sa a, pou devouman remakab yo nan sekirite piblik nou an.”

Majorite defans yo te asiyen semèn pase a sou yon akizasyon 85-konte chaje yo ak konplo pou komèt asasinay lan, te eseye asasinen nan dezyèm degre, ensousyan ak posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre. Lakou Siprèm Jistis Stephanie Zaro te bay lòd pou akize yo pou yo retounen nan tribinal la an Mas. Si yo te kondane yo, yo te ka fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

Dapre akizasyon yo, pandan y ap tou de gwoup moun yo se Cripps, Astoria Crips yo fè pati “Cripp rollin la” mete, Cripps Bwa yo fè pati “8 Trey Crip la” mete. Anplis de sa nan seri Cripp yo, chak gwoup idantifye pa non gwoup mizik rap yo – Manm Astoria yo se “Hip Hop Ti gason yo,” ak manm yo Woodside yo se “Tru Cash Gettas.”

Anvan mwa Out 2018, gang yo Bwa ak Astoria devlopman lojman yo te aliyen. Fann nan te vini 4 out 2018, lè wa Ezayi nan Kay Woodside te atake Pri Djuan nan Kay Astoria sou yon kontra dwòg. Nan demen, Pri Djuan ak frè l la, Eliya Price, te ale nan devlopman mezon Bwa wouj la, chak ame ak menaj, kap chèche vanje. Frè Pri yo pa t ka jwenn Wa, men olye de sa, yo te jwenn bon zanmi wa a ak manm gang parèy li, Jaffvonta Reid, te tire l nan janm nan.

Fyète a, gaz pa medya sosyal ak videyo rap ki tap pwovoke opozisyon an, te wè plis pase 18 zak vyolans ki gen rapò ak vyolans, ki gen ladan omisid, tantativ asasinay ak posesyon zam.

Anpil krim te chaje nan akizasyon sa a ki te leve soti vivan nan batay zam ak fiziyad ki te pran plas nan gwo jounen, souvan nan prezans timoun piti.

Pou egzanp, Sou 14 jen 2020, nan apeprè 6:35 pm, nan vwazinaj la nan 48-16 Broadway, manm gang yo Devine Moore ak Michael Bèje parèt soti nan yon kòd pou konfwonte yon machin pase yo te kwè yo dwe okipe pa yon manm gang rival. Bèje a te aliyen bal li ansanm ak yon kamyon krèm glase kote yon tifi te danse. Li te kouvri zòrèy li nan fon kout zam.

Nan yon zak revanj, yon sèl jou pita, nan dat 15 jen 2020, nan apeprè 7:15 pm, Astoria manm gang Jaheen Stephenson, Tahji Alexander ak Delante Aiken te mache nan devlopman lojman Woodside ak tire nan yon gwoup manm gang Woodside ki te nan lakou a ansanm ak lòt rezidan yo, ki gen ladan plizyè timoun piti. Manm gang nan Woodside Moore ak yon moun inosan te frape.

Menm jan an tou, nan dat 22 out 2020, nan apeprè 7:38 p.m., Astoria gang yo te antre nan kay Woodside yo epi tire nan manm gang Woodside Jamison ak Timote Brown, ki te pami rezidan yo ak timoun piti yo pa lakou rekreyasyon yo ak sou bann yo. Kòm rezidan yo gaye, ki gen ladan timoun piti sou bisiklèt, Jamison ak Brown te retounen dife. Sanble pa gen pèsonn ki te blese.

Anplis de fiziyad nan mitan sivil yo nan gwo jounen, akizasyon sa a chaje plizyè ensidan kote akize yo te tire zam nan do scooters motè. Nan yon sèl ensidan sa yo, sou Me 6, 2021, nan apeprè 9:53 pm, Astoria manm gang Yurhan Palacios ak Miguel Tapia rode yon scooter sou 31st Avenue ak Palacios te tire sou twotwa a nan Woodside Hakeem Jamison.

Envestigasyon an jwenti, ki rele Operasyon Aqtively Fivin, Biwo Avoka Distri Queens la ansanm ak Detektif Gregory Perpall ak Darren McFadzean, Seargent Sandy Rodriguez ak Lyetnan Jonathon Zocchia nan Fòs Rediksyon Polis Depatman New York la, anba sipèvizyon Kapitèn Ryan Gillis ak Depite Chèf Jason Savino, kòmandan Ofisye Zam NYPD a ak anba sipèvizyon an jeneral nan Chèf Detektif James W. Essig.

Asistan Avoka Distri a Joanna Matuza ak Andres Sanchez, nan Biwo Vyolans Enterprise Vyolan Pwokirè Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Jonathan Sennett, Biwo Chèf, Michelle Goldstein, Chèf Depite Biwo Avoka Biwo, Philip Anderson ak Barry Frankenstein, Depite Chèf anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a nan Envestigasyon Gerard Brave.

#

PWOKLAMATAK

DELANTE AIKEN, 21, nan Queens, te chaje avèk konplo nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Aiken ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

TAHJI ALEXANDER, 25, nan Queens, te chaje avèk konplo nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Alexander ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

KECHANTE BROWN, 29, nan Queens, chaje ak de konte nan asasinay tantativ ak lòt krim. Si yo te kondane li, Brown ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

TIMOTE BROWN, 33, nan Bronx, chaje ak kat konte asasinay ak lòt krim. Si yo te kondane li, Brown ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

SHALIMAR CARSON, 33, nan Queens, chaje ak asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Carson ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

KAIAM DONOVAN, 40, nan Queens, chaje ak konplo nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Donovan ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

NASIR FISHER, 23, nan Queens, chaje ak asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, pechè Pwason ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

BARKIM HICKS, 28, nan Queens, chaje ak konplo nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane L, Hicks ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

HAKEEM JAMISON, 28, nan Queens, chaje ak asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si Jamison te kondane l, li te fè fas ak plis pase 25 an nan prizon.

AMIR JORDAN, 22, nan Queens, chaje ak asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane Jordan, li te fè fas ak plis pase 25 an nan prizon.

WALIEK MCCASKILL, 33, nan Queens, chaje ak konplo nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Mccaskill ap fè fas a jiska 25 ane nan prizon.

MIGUEL TAPIA, 23, nan Queens, chaje ak asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Tapia ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

YURHUN PALACIOS, 27, nan Queens, chaje ak asasinay tantativ nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane Palacios, li fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

Pri DJUAN, 32, nan Queens, chaje ak asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Pri ap fè fas a jiska 25 an nan prizon.

ELIJAH PRICE, 26, nan Queens, chaje ak twa konte asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Pri ap fè fas a jiska 25 an nan prizon.

LUIS RAMIREZ, 22, nan Queens, chaje ak konplo nan katriyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Ramirez ap fè fas a plis pase 4 an nan prizon.

MILTON RIBOT, 22, nan Queens, chaje ak asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Ribot ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

SEAN ROBERTS, ki gen 27 tan, te chaje avèk asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si Roberts te kondane l, Roberts ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

MICHAEL SHEPPARD, ki gen 27 tan, chaje avèk asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Sheppard ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

JAHEEN STEPHENSON, 21, nan Queens, chaje ak kat konte asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane l, Stephenson ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

DAVID WILSON, ki gen 30 tan, te chaje avèk kat konte asasinay nan dezyèm degre ak lòt krim. Si yo te kondane Wilson ap fè fas a 25 an nan prizon.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,