Laprès Lage

REZIDAN BOSTON TE AKIZE POUTÈT LI TE FÈ MENAS TEWORIS; SWADIZAN PLANTE YON “APARÈY HOAX” BONM SOU MACHIN NAN QUEENS MALL

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Louis Shenker, ki gen 22 zan, te akize poutèt li te fè menas teworis ak lòt chaj kriminèl pou swadizan plante yon bonm fo sou tèt yon machin nan Queens Place Mall nan Elmhurst, Queens.

Avoka Distri a Katz te di: “Malerezman, n ap viv nan yon mond kote atak teworis yo twò reyèl. Bonm fo ak hoaxes nan nenpòt kalite kreye panik ak laperèz. Akize a nan ka sa a akize pou fè menas teworis ak konstwi yon aparèy ki te sanble tankou li te mete yo eksploze nan yon estrikti sant komèsyal. Nou pran tout menas potansyèl yo oserye e akize a kounye a ap fè fas a akizasyon krim pou aksyon li yo swadizan.”

Shenker, ki se Amherst, Mass, te jwenn asiyasyon jodi a anvan Rèn Kriminèl Jij Karen Gopee sou akizasyon yo mete fo bonm oswa sibstans danjere nan estad espò, tèren, mas trans. fas. gason ak fè yon menas teworis. Jij Gopee te kenbe akize a san kosyon e li te bay lòd pou l retounen nan tribinal 7 janvye 2021. Si yo te kondane l, akize a ap fè fas a plis pase 7 an nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di ke, selon akizasyon kriminèl yo, Lendi 4 janvye 2021 nan apeprè 4:50 a.m., akize a ak yon lòt moun ki pa te obsève pa Ofisye Polis Cruz kanpe akote yon telas nwa ki te montre yon plak lisans nevada. Machin nan te gen tou de devan li yo ak dèyè kat pòt yo louvri. Ofisye Cruz plis obsève akize a ak lòt tantativ pou eseye chaje machin nan ak yon bisiklèt elektrik. Defansè Shenker te deklare bay Ofisye Cruz ke machin nan te fè pati lòt moun san rete e ke akize Shenker te kondwi li lè li te bloke sou ranp garaj pakin lan. Ofisye Cruz Lè sa a, te resevwa epi revize yon lisans chofè Massachusetts ki fè pati defansè Shenker ak yon kat ID Eta Kalifòni ki fè pati lòt moun san rete epi obsève dra, rad, yon chen ak yon siy nwa andedan machin nan. Biwo Cruz te Lè sa a, enfòme pa akize a ke yon konpayi te rele.

Anplis de sa, nan apeprè 7:35 a.m. Tesla nwa a, ak Nevada Loaner plak # 28922 te obsève pa yon anplwaye nan plas la Queens Mall, ki te kouvri nan lenn, bwat katon, yon siy nwa live, yon chen andedan machin nan, ak yon tank gaz ki te parèt yo dwe yon bonm.

Kontinye, te di DA Katz, nan apeprè 9:35 a.m., Detektif Sean Mulcahy, te rive nan sèn nan epi obsève machin nan andedan garaj pakin lan ak ki baze sou fòmasyon li ak eksperyans nan idantifikasyon eksplozif ki te detèmine ke pa gen okenn eksplozif ki te prezan e ke sa a te yon aparèy hoax ki fèt yo parèt yo dwe yon bonm.

Avoka Distri a Katz te di ke akize a te vire tèt li nan lapolis nan 71yèm Presidan NYPD a nan Brooklyn, nan apeprè 3 zè dimaten nan Madi maten.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Daniel Brady nan Arson NYPD a ak eksplozyon eksplozyon anba sipèvizyon lyetnan Carlos Lopez, kòmandan Ofisye ansanm ak asistans lan nan Detektif Sean Mulcahy, nan Eskwadwon Bonm NYPD a, anba sipèvizyon lyetnan Mak Torre, kòmandan Ofisye.

Asistan Avoka Distri a Rachel Stein, Sipèvizè Inite Pwokirè Distri a ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Christina Hanophy, Chèf Inite, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif pou Envestigasyon Gerard A. Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,