Laprès Lage

RÈN YO TE AKIZE AK MANULAGÈ MACHIN NAN AKSIDAN MÒTÈL KI TE TIYE PASAJE YO

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Harpreet Singh, 20, te akize ak manulagè machin, kriminèl neglijans ak lòt krim pou swadizan kondwi pandan y ap entoksike, kouri yon limyè wouj ak aksidan nan de machin. Yon gason pasaje nan machin akize a te blese e tiye nan kòmansman maten byen bonè nan maten, 21 avril 2021.

 

Avoka Distri a Katz te di: “Kòm pretann, aksyon akize a te kreye may nan lari nou yo ak konsekans trajik. San yon lisans ak swadizan entoksike, akize a pa te gen okenn biznis ap resevwa dèyè volan an nan yon machin. Kòm yon rezilta desizyon egoyis sa a, lavi yon jenn gason te koupe kout ak de lòt motosiklèt yo gen chans yo dwe vivan.”

 

Chante, 118th Lari nan Richmond Hill, Queens, te jwenn asiyasyon byen ta nan Mèkredi swa anvan Rèn Kriminèl Jij la Frances Wang sou yon senk plent ki chaje li ak manifestasyon machin nan dezyèm degre an, kite sèn nan nan yon ensidan san yo pa rapòte blesi oswa lanmò, kriminèl neglijan opere, opere yon machin motè pandan y ap anba enfliyans alkòl ak kondwi pa operatè san limit. Jij Wang te bay lòd pou akize a pou retounen nan Tribinal 26 avril 2021. Si yo te kondane l, Chante ap fè fas a sèt ane nan prizon.

 

Avoka Distri a Katz te di ke nan dat 21 avril 2021, nan apeprè 1 zè dimayèm, lapolis te reponn a sèn nan de aksidan machin. Akize a te dèyè volan an nan yon 2018 Honda Akò a pral ale nan lès Avni Atlantik lè li swadizan kouri yon limyè wouj epi li te frape yon kamyon nan 111 th Street. Swadizan kontinye kondwi ak swadizan Lè sa a, frape yon Mercedes Benz GLA250 sou Avni Atlantik.

 

Kontinye, DA te di, lapolis te jwenn Suraj Kumar, 23, ki pa responsab ak anpil tèt ak blesi nan chèz pasaje devan Honda a.

 

Lè lapolis te entèvyouve akize a nan sèn nan, li swadizan ba yo yon non fo e li te deklare ke li te nan chèz la nan Honda. Kèk moman pita, li swadizan kite sèn nan pou ale lopital san yo pa admèt ke yo te chofè a ak an reyalite te bay non yon moun fiktif kòm youn nan dèyè volan an.

 

Yon temwen te rapòte bay lapolis ke li te chante ki te chofè aktyèl la nan Honda.

 

Dapre akizasyon yo, Chante parèt entoksike epi yo pa te gen lisans pou kondwi yon otomobil.

 

DA Katz te di Mesye Kumar te pwese ale lopital lokal kote li te pwononse mouri nan apeprè 1:25 a.m.

 

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Patrick McMahon nan Depatman Lapolis Vil New York.

 

Asistan Avoka Distri a Bryan Kotowski, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a, avèk asistans Avoka Distri a Ryan Nicolosi, nan Biwo Krim Karyè Krim yo, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Peter J. McCormack III, Chèf Depite Biwo Omisid, John W. Kosinski ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Distri egzekitif pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.