Laprès Lage

RÈN GASON TE KONDANE POU LAVI NAN PRIZON POU 2012 TOUYE MOUN KI TE JWENN KÒ ADMISYON NAN PLAJ DEBRI APRE SIKLÒN SANDY

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Thyron Aycock, ki gen 48 tan, te kondane pou pase 25 ane lavi nan prizon apwè ke jijman li te mouri nan lanmò yon nonm nan 2012. Rete viktim nan te dekouvwi pa anplwaye pak yo pandan ke yo te netwaye fatra ak debri ki te andomaje nan plaj la nan Far Rockaway apre Siklòn Sandy.

Avoka Distri a Katz te di, “Apre anpil ane, akize a ka te panse ke li te vinn ale ak asasinay men envestigatè yo ak pwokirè yo pa janm gen relasyon ak jodi a yon jij kondane l ‘nan yon tèm long nan enkarasyon kòm yon mezi jistis pou krim brital sa a.”

Aycock, ki nan Far Rockaway, Queens, te twouve li koupab de asasinay nan dezyèm mwa ki sot pase a apwè yon jijman jiri. Jodi a, Lakou Siprèm Jistis Kassandra Mullen te kondane pou 25 ane lavi nan prizon.

Dapre dosye jijman, akize a te viv ak mennaj li ak ansyen mennaj li – Shawn Rucker – nan Far Rockaway, Queens. Ant5 novanmak 7 novanm nan 2012, Aycock te ensiste ke Mesye Rucker te deplase soti nan rezidans pataje a. Yon diskisyon te fè ant de mesye yo e li te ogmante nan yon chanjman fizik. Aycock te frape nonm 32-zan omwen uit fwa nan tèt ak yon mato. Mesye Rucker te mouri kòm yon rezilta nan chòk fòs blunt ak konpresyon nan pwatrin li.

DA te di, selon temwayaj jijman an, akize a lè sa a te fè tantativ pou demontre kò Mesye Rucker. Te gen lakerasyon pòs-mòtèl nan ponyèt viktim nan, ak kwis gòch li te gen yon koupe viktim ki te ale tout wout la nan zo a. Kò a te mare ak yon twal trè diferan ak moun ki mouri a te boure nan yon sache fatra ak antere sou plaj la.

Nan dat 15 novanm 2012, dapre temwayaj jijman, travayè ak Depatman Pak vil la te netwaye plaj la nan debri tanpèt nan vwazinaj la nan Beach13th Street nan Far Rockaway, Queens. Se lè travayè yo te wè yon pè kout ble ak yon koud ki te anseye soti nan sab la epi yo te dekouvri rès mesye Rucker.

Selon temwayaj jijman an, lapolis te egzekite yon manda pou fè rechèch sou tribinal la kote yo te refè yon kouto ak san viktim nan sou li. Yo te dekouvri yon wè tou ak san viktim nan sou li ak dan yo nan wè a te fòseman matche ak gwo twou san fon an nan viktim nan. Yon kabann ak menm modèl la diferan tankou twal la itilize pou mare viktim nan tou nan kay la.

Sepandan, akize a pa t apwouve jiskaske anviwon sèt ane annapre lè l te di yon zanmi li te touye yon moun e li te bay enfòmasyon detaye sou omisid la. Zanmi sa a te kontakte lapolis.

Ansyen Asistan Pwokirè Distri a Jonathan Selkowe, nan Biwo Omisid Distri a, te pwosekite ka a, avèk asistans Avoka Distri a Mia piccininni, nan Biwo Federal Biwo I, anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Peter McCormack III ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Omisid, Karen Ross, Depite Biwo Biwo Omisid ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Egzekitif Distri a nan Major Crimes Daniel Saunders.

Moun ki afiche nan ,