Laprès Lage

RÈN GASON CHAJE AVÈK ASASINAY NAN KOUT KOUTO NAN LANMÒ MANMAN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke yon 48 ane fin vye granmoun Woodside, Queens rezidan te akize poutèt li te touye manman li an tèt li nan tèt ak yon kouto kwizin bonè nan Vandredi, 24 avril 2020. Akize a swadizan te di li pa t ‘konnen poukisa li te fè sa – men ke li leve, te pwan yon kouto bouche ak kout kouto manman l’.

Avoka Distri a Katz te di, “Sa a te yon zak swadizan materyèl ak san ki te deplase sou mi yo ak pisin sou planche yo nan salon an ak kwizin. Viktim nan ki gen 78 tan te jwenn viktim li sou planche a epi li te bloke kont yon kabinè kwizin – te swadizan touye pa pwòp pitit gason l ‘yo. Akize a, ki te entène lopital, se nan prizon epi yo te akize nan asasinay sa a.”

Biwo Avoka Distri a te idantifye akize a kòm David Galicia, ki gen 48 tan, nan 41yèm Avni nan seksyon Bwa Queens. Galicia te jwenn asiyasyon pandan ke yo te entène lopital anvan Rèn Kriminèl Jij David Kirschner sou yon plent ki tap akize li dezyèm degre ak posesyon kriminèl de yon zam nan katriyèm degre. Jij Kirschner te mande akize a epi li te etabli pwochen dat tribinal la pou 28 me 2020. Si Galicia te kondane l, Galicia ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di ke, selon akizasyon yo, yon ti tan apwè 7 a.m. nan Vandredi, 24 avril, lapolis te reponn a yon apèl 911 apèl nan yon apatman ki te fèt sou 41 avni. La, yo swadizan tache yon san nan san nan antre bilding lan nan apatman an kote Carmelita Cabansaga te viv ak pitit gason l ‘, defansè Galicia. Anndan apatman an, lapolis te dekouvwi kò fanm lan ki gen 78 tan sou planche kwizin li. Te gen anpil blesi nan tèt fanm lan ak yon vyann san koule bò kote li.

Kontinye, selon DA a, akize a te prezan nan apatman an lè lapolis te rive e yo te mennen li lopital pou sa ki te parèt enflije pwòp tèt ou-enflije. Nan lopital la, Galicia swadizan te di lapolis nan somè ak sibstans ke li leve, li ale nan twalèt la epi apresa li te pran yon kouto nan manman l … Akize a swadizan plis deklare ke li pa t konnen poukisa li te fè sa.

Envestigasyon an te fèt pa detektif nan 108th Depatman Polis Vil New York la 108th Presidan Detektif Eskwadwon ak Rèn Homicide Queens.

Règleman Asistan Pwokirè Distri a Emily Collins avèk asistans Avoka Distri a Patricia Diaz, toulède Biwo Omisid Distri a ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Brad A. Leventhal, Biwo Chèf, Pyè J. McCormack, Chèf Senior Biwo, John W. Kosinski ak Kenneth A. Appelbaum, Depite Chèf Biwo ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Major Crimes Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,