Laprès Lage

QUEENS NONM TE KONDANE NAN JIJMAN ASASINAY NAN BOTCHED SOUTH RICHMOND HILL ENVAZYON LAKAY NAN 2016

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Kristof Williams, ki gen 27 tan, te kondane pou jijman asasinay lan nan dezyèm degre ak lòt krim pou patisipasyon li nan yon envazyon kay ki te lakòz lanmò yon nonm 20-zan. Viktim nan te kout kouto nan lanmò lè akize a ak lòt moun te kraze nan yon kay Sid Richmond Hill nan mwa novanm 2016. Williams se katriyèm akize nan ensidan sa a ki ka touye moun.

Avoka Distri a Katz te di, “Apre prèske de semèn koute temwayaj, yon jiri te jwenn koupab de asasinay lanmò yon jenn gason ki te nan kay yon zanmi jwe jwèt videyo lè li te toudenkou atake epi tiye. Akize sa a se te yon patisipan nan zak vyolans san sans sa a. Desizyon li kounye a pral detèmine lè santans Tribinal la santans li pou aksyon kriminèl li yo.”

Williams, ki se Grand Santral Parkway nan Forest Hills, Queens, te jwenn koupab yè nan dezyèm degre ak de konte nan pwemye degre. Lakou Siprèm Jistis Lakou Siprèm Michael Aloise, ki te prezide nan jijman, mete santans akize a pou 6 me 2022. Nan moman sa a, Williams ap fè fas a 25 ane lavi nan prizon.

Dapre dosye jijman, nan apeprè 2 a.m. nan dat 30 novanm 2016, Williams ansanm ak twa lòt moun te antre nan yon kay sou 110th Street nan Sid Richmond Hill, Queens. Akize a te kwè gwoup la ta jwenn grenn Xanax, mariwan ak lajan kach andedan.

DA Katz te di, akize a ak twa lòt atakè yo te jwenn Eddie Ventura, 20, nan yon chanm jwe jwèt videyo ak de lòt moun. Ventura te goumen ak youn nan mesye yo e yo te kout kout kout fwa nan do a ak kwis. Mesye Ventura te mouri kòm yon rezilta nan blesi koud yo.

Defansè Khalil Moyiz te plede koupab pou manifakti a nan premye degre e yo te kondane pou pase 21 ane nan prizon an septanm 2020. John Pichardo te plede koupab pou kanbriyolè nan premye degre e yo te kondane li nan mwa jiyè 2020 pou rive 15 ane nan prizon. Jose Pichardo te jwenn koupab de asasinay nan dezyèm degre e yo te kondane pou 18 ane lavi nan prizon nan mwa Oktòb 2021.

Depite Biwo Chèf Timote J. Regan, nan Biwo Jijman Federal IV, te pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Karen Rankin, Biwo, ak Robert Ferino, Depite Biwo Biwo ak sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a Pishoy Yacoub nan Divizyon Jijman an.

­

Moun ki afiche nan