Laprès Lage

QUEENS GRAND JIRI ENDIKE RICHMOND HILL REZIDAN SOU AKIZASYON ASASINAY LANMÒ 92-ZAN FANM

Rèn Nan Distri a Melinda Katz jodi a te anonse ke yon nonm 21-zan Richmond Hill te akize pa yon gran jiri konte Queens sou asasinay ak akizasyon abi seksyèl pou atak la nan yon fanm 92-zan, ki t ap mache toupre lakay li nan kòmansman 6 janvye 2020, lè akize a te voye l atè, atake seksyèlman atake l ‘ak vire soti nan sèn nan.

Avoka Distri a Katz te di, “Yon gran jiri te pran aksyon akize sa a pou kenbe l ‘responsab pou atak terib yon granmotan, ki te renmen anpil nan katye li. Akize a te akize poutèt li tap fonksyone sou fanm lan ki gen 92 zan ki sòti dèyè, voye l ‘nan tè a ak Lè sa a, atake l’, seksyèlman atake l’ anvan li te kouri soti nan sèn nan. Viktim nan te dekouvri èdtan pita konsyan, inosan ak toutouni soti nan ren an. Akize a te entèprete epi yo pral pouswiv pou aksyon li swadizan èrbeuz li yo.”

Akizasyon 7-konte reeaz Khan, 21, nan 134th Street nan katye Richmond Hill la
Rèn ak 1-konte asasinay nan dezyèm degre ak endiferans deplase, 2-konte nan asasinay krim nan dezyèm degre, 1-konte nan manulagh nan premye degre, 1-konte nan eseye vyòl nan premye degre, 1-konte nan abi seksyèl nan premye degre ak 1-konte nan prèv fizik. Akize a pral asiyen anvan lakou siprèm Queens Kenneth C. Detantè sou 4 fevriye 2020. Si yo te kondane l, Khan fè fas ak 25 an nan prizon.
Selon akizasyon yo, Avoka Distri a Katz, akize a te obsève sou siveyans videyo apre viktim nan, Maria Fuertes, pandan li tap mache sou 127th Avenue toupre lakay li. Lè sa a, Khan swadizan atake l ‘soti nan dèyè, frape 92 zan an sou twotwa a. Akize a swadizan fè agresyon seksyèlman atake li, dapre otopousi an ki te fèt pa egzamen medikal la. Akize a Lè sa a, obsève moman pita sou siveyans videyo kouri byen vit lwen sèn nan.

Kontinye, te di DA Katz, Msye Fuertes te jwenn pa yon pasaje nan apeprè 2:14 a.m. ki te rele 911. Viktim nan, ki te apèn konsyan ak inosan, te transpòte nan yon lopital Rèn lokal. Viktim nan te soutni yon zo rèl do a nan 2 kote, 2 karakteristik riban, mak nan kou li ak lòt blesi ak lòt blesi epi li te mouri kòm yon rezilta nan blesi yo.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Michael Gaine nan Depatman Lapolis Vil New York Queens South Homicide squad ansanm ak Detektif Joseph Petrelli nan 106th Presidan Polis Vil New York la.

Ansyen Asistan Pwokirè Distri a Emily Collins, Biwo Pwokirè Distri a nan Biwo Omisid Distri a ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Brad A. Leventhal, Biwo Chèf ak John W. Kosinski, Depite Chèf ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

Li ta dwe remake ke yon akizasyon se senpleman yon akizasyon e ke yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.