Laprès Lage

QUEENS GRAND JIRI ENDIKE AKIZASYON SOU ASASINAY LANMÒ MOUN TE TIRE NAN MIRAY PANDAN EGZISTE DWÒG

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Joseph Barahona, ki gen 19 van te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasinay, kanbriyolè ak chaj vòl. Akize a – ansanm ak de lòt moun – swadizan te eseye vòlè marigwana soti nan yon nonm 18-zan pa kenbe l ‘nan zam nan mwa fevriye 2022. Plan an te ale ak 18 tan te mouri.

Avoka Distri a Katz te di, “Kòm swadizan, akize a te patisipe nan yon konplo pou vòlè dè milye de dola nan mariwanaj. Yo te tire zam ame a nan dezòd lè yo te tire yon zam e viktim nan, ke yo te kenbe li ak zam, te mouri. Koulye a, yon jenn gason yo te lapenn pa fanmi li ak akize sa a ap fè fas a akizasyon trè grav pou aksyon swadizan l ‘yo.”

Barahona, ki gen 35zan nan Jackson Heights, Queens, te jwenn asiyasyon jodi a anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Kenneth sou yon akizasyon sis konte chaje l ‘ak asasinay nan dezyèm degre an, kanbriyolè nan premye degre an ak tantativ vòl nan premye degre an. Detantè jistis mete dat deklarasyon akize a pou 29 mas 2022. Si yo te kondane li, Barahona ap fè fas a 25 ane lavi nan prizon.

Dapre akizasyon yo, nan dat 10 fevriye 2022, jis anvan 7 p.m., Barahona te ale nan yon apatman nan Lès Elmhurst, Queens, nan yon tantativ swadizan achte mariwana. Akize a te eskòte andedan pa Gregory Campos. Apre li te fin etabli sou yon pri, akize a te kite apatman an ak yon echantiyon mariwaana swadizan montre zanmi l yo ki te deyò. Campos te eskòte akize a tounen deyò epi li te kenbe pòt bilding apatman an ouvè pou Barahona tounen nan fè achte a. Sepandan, imedyatman, de mesye mask te parèt nan antre bilding lan ak Barahona. Campos te gen yon zam ki te tire nan do l e li te fòse mesye yo maske ak Barahona nan direksyon apatman an yo te jis soti nan moman sa yo pi bonè.

DA Katz te di, nan pòt apatman an yon moun andedan te wè vòl la ap dewoule nan eskalye a, byen vit te frape pòt la epi li te rele “jwenn etap la.” Dezyèm pita, yo te tire yon pistolè andedan apatman an e atravè miray la adjasan a kote ke Campos ki gen 18 tan te kenbe nan zam. Bal la te frape adolesan an nan tòs la, sa ki lakòz lanmò li.

Envestigasyon an te fèt pa Meade Sean Meade nan Depatman Polis Vil New York 115presi ak Detektif Frank Galati nan Depatman Lapolis vil Nouyòk.

Ansyen Asistan Pwokirè Distri a John Esposito, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a, anba sipèvizyon Avoka Distri a Peter McCormack III ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Avoka, ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo Avoka, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Major Crimes Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan