Laprès Lage

PWOFESÈ LEKÒL ELEMANTÈ CHAJE AVÈK ABI SEKSYÈL POU METE MEN ELÈV OTOMATIK YO SOU PATI JENITAL LI YO

Queens District Avoka Melinda Katz jodi a te anonse ke yon pwofesè sosyal 48 ane fin vye granmoun nan yon lekòl elemantè nan Oakland Gardens, Rèn yo te chaje avèk abi seksyèl ak mete byennèt sosyal yon timoun pou swadizan dirije yon timoun ki gen otis pou manyen pati jenital li yo ak dèyè nan klas nan Mèkredi, 26 fevriye 2020. Ensidan an te swadizan kaptire sou videyo pa yon lòt moun nan salklas la nan moman an.

Avoka Distri a Katz te di, “Viktim nan ka sa a se yon timoun san defans ak otis. Akize a – yon pwofesè ou fè konfyans nan sistèm lekòl nou an – swadizan te pran avantaj de tou de pozisyon li ak inosans ti fi a. Pitit nou yo dwe toujou pwoteje kont predatè yo. Akize a ap responsab pou aksyon swadizan li yo.”

Biwo Avoka Distri a te idantifye akize a kòm Marc Scheibel, 48, nan 67th Avenue nan Oakland Jaden. Akize a te asiyen aprèmidi sa a anvan Rèn Kriminèl Jij Michael Gaffey sou yon plent ki chaje li ak abi seksyèl nan premye degre ak mete an danje byennèt yon timoun. Jij Gaffey te etabli kosyon nan $5,000 e li te bay lòd pou retounen nan tribinal 3 mas 2020. Si yo te kondane li, Scheibel ap fè fas a plis pase 7 an nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di, daprè akizasyon yo, ant 11:39 a.m. ak 11:45a.m., nan Mèkredi, 26 fevriye 2020, akize Scheibel te obsève pa yon temwen ki te chita sou yon tab ak yon fi ki gen 9 zan. Lè akize a te mete tou de men l ‘anba tab la te kòmanse anrejistre l’, li te kòmanse anrejistre l ‘anba tab la. Videyo a swadizan defann Scheibel rale men timoun nan anba tab la ak sou grenn li. Videyo a plis montre akize a swadizan pwen nan direksyon pou gronde li ak timoun nan mete men l ‘nan kwotòch la pou yon peryòd de tan.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Lisa Maldonado-Burke nan Depatman Lapolis Vil New York Queens Timoun Abi timoun, anba sipèvizyon lyetnan Jon Migliardi ansanm ak Ofisye Polis Andy Postelnicu nan 111yèm Polis NYPD a, anba sipèvizyon Lyetnan Emmanuel Iskhakov.

Asistan Avoka Distri a Alison Andrews, Chèf Seksyon, Chèf Seksyon Komisè Gouvènman an, Biwo Viktim Espesyal Pwokirè Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a Eric Rosenbaum, Biwo Biwo, Biwo, ak Debra Lynn Pomodore, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Majò Krim Daniel A. Saunders.

Li ta dwe remake ke plent kriminèl se senpleman yon akizasyon e ke yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,