Laprès Lage

PWOCHEN VWAZEN PÒT LA TE AKIZE NAN ASASINA 10 ZAN NAN LWEN ROCKAWAY

LOCHAN_ASHRAM_08_10_2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Ashram Lochan te asiyen jodi a sou yon akizasyon ki chaje l ‘ak asasinay an koneksyon avèk yon fiziyad 2021, Aparamman te pwovoke pa yon diskisyon sou yon kondwi pataje, ki te tiye 10 zan Justin Wallace ak seryezman blese kouzen li, 29 ane fin vye granmoun Kyle Forrester. Lochan swadizan aji nan konsè ak Jovan Young, ki gen asasinay an pandye.

Avoka Distri a Katz te di: “Move maladi vyolans zam, gen yon moun ki san sans aprè yon lòt, reklame yon lavi apre yon lòt nan kominote nou yo. Nan ka sa a, lavi a te deklare ke nan yon jèn tigason, jou lwen jis onzyèm anivèsè nesans li. Nou pral chèche jistis sou non li epi kontinye goumen osi difisil ke nou ka kont objektif vyolans zam.”

Lochan, 29, nan Beach 45tyès Lari nan Far Rockaway, te jwenn asiyasyon poutèt li te akize li ak asasinay nan dezyèm degre, te eseye asasinen nan dezyèm degre, atak nan pwemye degre an, de konte kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre ak apwopriye ak prèv fizik. Lakou Siprèm Jistis Lakou Siprèm Michael Yavinsky te òdone Lochan pou retounen nan tribinal 26 septanm. Si l te kondane l, li jwenn lavi nan prizon.

Jèn, ki gen 31 an, te chaje an 2021 ak asasinay nan dezyèm degre, te eseye asasinen nan dezyèm degre, atak nan premye degre ak de (2) nan posesyon kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre.

Dapre yon delè nan evènman ak akizasyon yo:

  • Nan dat 5 jen 2021, Lochan te gen yon diskisyon ak Forrester, ki te rete nan pòt kay la sou Beach 45th Street, sou kondwi pataje yo.
  • Pita jou sa a, nan apeprè 9:33 p.m., Jèn, aji nan direksyon Lochan, te tire yon pistolè plizyè fwa nan rezidans Forrester a ak nan direksyon li jan li te antre nan pòt devan li.
  • Nan epòk sa a, te gen plizyè timoun andedan kay la ki gen ladan Wallace
  • Forrester te frape plizyè fwa. Yo te mennen li nan yon lopital nan yon lopital nan yon kondisyon kritik.
  • Wallace te frape nan tòs la. Bal la te fè kè l ‘ak poumon kite poumon, touye l’. Li ta vire 11 twa jou apre.

Ansyen Asistan Pwokirè Distri a Jonathan Selkowe nan Biwo Omisid Distri a ap pwosekite ka a avèk asistans Avoka Distri a Joseph Randazzo anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a John W. W. Kosinski, Biwo Chèf, Peter J. McCormack III, Senior Depite Chèf Biwo, ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Shawn Clark.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,