Laprès Lage

NÈG CHAJE AK ASASINAY NAN O AZA TIRE

Figi defans 25 ane-a-lavi nan prizon

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Thomas Abreu te akize de asasinay lan, te eseye asasinay, atak ak zam posesyon nan samdi maten ki te tiye yon nonm 86 zan e te blese twa lòt nan Queens ak Brooklyn.

Avoka Distri a Katz te di: “Lari de minisipalite yo te tounen nan sèn nan laterè tankou akize sa a swadizan baton scooter li, tire enkyetid nan pyeton ak lòt moun. Mèsi a NYPD a pou byen vit entèdi sispèk la. Biwo mwen an ap kenbe l ‘konplètman responsab epi chèche jistis pou viktim yo.”

Abreu, ki gen 25 an, nan Elton Street, Brooklyn, ap tann aranjman sou yon plent ki chaje l ‘ak asasinay nan dezyèm degre, kat konte nan dezyèm degre an, de konte atak nan premye degre ak de peyi nan posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre. Si yo te kondane li, Abreu ap fè fas a 25 ane nan prizon.

Dapre delè a nan swadizan evènman ak akizasyon yo:

• 8 jen, nan apeprè 11:10 a.m., Abreu te obsève sou siveyans videyo sou Ashford Street ak Arlington Avenue nan Brooklyn kondwi yon scooter ak mete yon chemiz vèt. Li te tire yon pyeton nan do a.
• Apeprè 16 minit pita, sou 108th Street ak Jamayik Avenue nan Richmond Hill, Abreu te ankò obsève pa siveyans videyo, ak pa yon temwen, mete yon chemiz vèt kòm byen ke yon pake fanatik sou zepòl li. Li te apwoche yon nonm 86 zan epi tire li nan dèyè a. Yo te mennen viktim sa a nan lopital kote li te mouri annapre.
• Apeprè yon minit pita, nan menm kote a, Abreu te tire nan yon pyeton k ap mache sou twotwa a. Fiziyad la te ankò obsève sou siveyans videyo ak pa yon temwen. Pye bwa yo pat blese.
• Moman pita, siveyans videyo kaptire Abreu sou 126th Street ak Hillside Avenue. Li te rale kò l nan yon mini ki te vole epi li te tire chofè a yon fwa nan tèt. Yo te mennen viktim nan lopital.
• Abreu te wè tou sou siveyans videyo nan apeprè 11:36 a.m. nan entèseksyon 131st Street ak Jamayik Avni, nan menm chemiz vèt. Li te pase yon lòt moun sou yon scooter epi li te tire sou li. Moun nan pa te blese.
• Apeprè yon minit pita, Abreu te obsève sou siveyans videyo sou 134th Street ak Jamayik Avenue. Li te pwoche bò yon pyeton ki te travèse lari a epi tire viktim nan nan zepòl la. Yo te mennen viktim nan lopital tou.
• Abreu te jwenn arèstasyon li nan apeprè 1 p.m. apre ofisye NYPD yo te wè l ‘nan Sutphin Boulevard ak Archer Avenue monte scooter li mete yon chemiz vèt ak pake fann. Yo te eksprime l apre yon kout pye.
• Lapolis te refè yon pistolè.

Envestigasyon an te fèt pa manm nan 75th, 101st, 102nd, 103rd, 107th ak 113yèm Presidan, osi byen ke Queens Homicide èskwad ki gen ladan Detektif Timote Harrington, Detektif Kevin Machandiz, Detektif Nicholas Perez ak Detektif Thomas Scalise.

Asistan Avoka Distri a Jonathan Selkowe nan Biwo Omisid Distri a ap pwosekite ka a avèk asistans Avoka Distri a Kenneth Koo ak anba sipèvizyon Avoka Distri a Peter McCormack III ak John W. Kosinski, Chèf Depite Biwo Avoka, Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak Asistan Avoka Distri a Marilyn Filingeri, Sipèvizè, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Shawn Clark.

Telechaje liberasyon

Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan