Laprès Lage

Mizajou Semèn ou – 21 jiyè 2023

Avèk vòlè machin ak moun ki vòlè pati oto tankou konvètisè katalitik, kawotchou e menm sache lè ap resevwa plis braze, Inite Oto krim mwen an ap travay san pran souf pou pwoteje pwopriyete ou soti nan kriminèl sa yo … (kontinye)

Moun ki afiche nan