Laprès Lage

Mizajou chak semèn ou – 9 avril 2021

Avril se Konsyantizasyon Nasyonal pou Agresyon Seksyèl ak Abi Timoun, yon efò anyèl pou ogmante konsyantizasyon piblik sou krim sa yo epi edike piblik la sou metòd prevansyon. Biwo mwen angaje nan ede sivivan yo kraze silans ki antoure vyòl ak akizasyon agresyon seksyèl, ki rete kèk nan krim ki pi anba-rapòte … (Kontinye)

Moun ki afiche nan