Laprès Lage

Mizajou chak semèn ou – 8 septanm 2023

Apwè ke li te idantifye tèt li kòm yon ofisye polis, yon kopi devwa te atake dènyèman pandan y ap eseye fè yon arestasyon. Akizasyon yo kont atakè yo – premye degre atak ak etranj – reflete gravite agresyon an kont li … (kontinye)

Moun ki afiche nan