Laprès Lage

Mizajou chak semèn ou – 7 oktòb 2022

Mwa Oktòb make Mwa Konsyantizasyon Vyolans Domestik Nasyonal, yon tan pou travay ansanm pou bay plis resous ak avni sipò pou viktim DV yo. Pa gen moun ki merite soufri chòk la nan abi patnè entim epi nou dwe elimine stigma a tache ak yo te yon sivivan … (kontinye)

Moun ki afiche nan