Laprès Lage

Mizajou chak semèn ou – 25 mas 2022

Semèn sa a te make yon moman istorik ak odyans konfimasyon an pou Ketanji Brown Jackson, ki te nominasyon pou sèvi nan Lakou Siprèm Etazini an pa Prezidan Joe Biden. Jij Jackson – yon avoka Ameriken ak jiridik ki te sèvi kòm yon jij federal sou Tribinal Ameriken an nan Apèl yo epi li se tou Ansyen Vis Prezidan Komisyon Santans Ameriken an – se premye fanm afriken ameriken yo dwe nominasyon nan tribinal ki pi wo nasyon nou an … (kontinye)

Moun ki afiche nan