Laprès Lage

MANHATTAN TE AKIZE SOU CHAJ ASASINAY POU BRITAL ATAK BRITAL SOU FANM NAN TREN

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke William Blount, ki gen 57 tan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasina, atak ak lòt chaj. Akize a swadizan atake yon fanm jan li te antre nan tren an – choute l ‘desann mach eskalye yo ak mato l’nan tèt la ak yon objè difisil. 24 fevriye 2022, atak ki te fèt nan estasyon Plaza Queens nan aswè. Yon dezyèm moun te akize tou pou swadizan lè l sèvi avèk kat kredi viktim nan yon jou apre atak la.

Avoka Distri a Katz te di: “Vil sa a depann de Nouyòkè yo ke yo te kapab pran tren yo nan sekirite. Pandan ke viktim nan te mache desann mach eskalye yo nan tren an, akize gason an nan ka sa a akize nan fouye sou fanm sa a defans – tire l ‘pi devan, frape l’ repete nan tèt la ak yon objè blunt ak Lè sa a, fòse rache valiz li. Vyolans sa dwe sispann. Yo akize yon dezyèm akizasyon sou kat kredi viktim nan. Tou de moun yo ap fèt pou kont pou aksyon kriminèl yo swadizan.”

Blount, ki te dènye adrès li te ye nan William Street nan Manhattan, te jwenn asiyasyon jodi a anvan lakou Siprèm Jistis Queens Toni Cimino sou yon akizasyon 15-konte. Yo akize Blount ak asasinay nan premye ak dezyèm degre, atak nan premye ak dezyèm degre, vòl nan premye ak dezyèm degre, posesyon kriminèl nan yon zam nan katriyèm degre ak posesyon kriminèl nan pwopriyete yo vòlè. Defansè Denise Alston, nan Keesville Avenue, nan katye St Albanyen an nan Queens, te jwenn asiyasyon anvan Jistis Cimino jodi a. Tou de Blount ak Alston chaje nan menm akizasyon an ak posesyon kriminèl yo vòlè nan katriyèm ak senkyèm degre. Yo te bay lòd pou yo retounen nan Tribinal la nan dat 11 avril 2022. Blount ap fè fas a jiska 25 ane nan prizon, si yo te kondane li. Alston fè fas a 4 ane nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di, selon akizasyon yo, nan apeprè 11:30 p.m. nan dat 24 fevriye 2022, yon fanm 58 tan te antre nan estasyon tren Plaza a kòm akize a te apwoche li depi dèyè. Kòm swadizan, Blount te choute viktim nan desann mach eskalye yo, frape l ‘sou tèt plizyè fwa ak sa ki te parèt yo dwe yon mato, Lè sa a, te pwan vakans milti-koulè viktim nan epi kouri kite sèn nan.

Yo te mennen viktim nan nan yon lopital ki toupre kote yo te trete li pou yon zo bwa tèt, yon emoraji entèkran ansanm ak makak sibstansyèl ak anfle nan tèt li.

Kontinye, selon akizasyon yo, lapolis te refè de kat kredi nan non viktim nan, de kat magazen depatman nan non viktim nan ak kat idantifikasyon vil Nouyòk swadizan swadizan defansè Alston.

Envestigasyon an te kondwi pa Ofisye Polis Matye Hagerty nan Rèn Transpò Robbery Squad nan Depatman Polis Vil New York la.

Asistan Avoka Distri a Nicole Rella, nan Biwo Kriminèl Karyè Krim yo, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Biwo, Michael Whitney, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Major Crimes Daniel Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan