Laprès Lage

LONG ZILE TE CHAJE AVÈK SÈN AKSIDAN KI TE TIYE 14 ZAN

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Yaser Ibrahim, 18, te jwenn asiyasyon sou yon chaj pou kite sèn nan nan yon ensidan fatal san yo pa rapòte li, osi byen ke kondwi san yon lisans, vitès ak lòt machin ak vyolasyon trafik, apre yon aksidan Lendi swa ki te kite yon tigason 14-zan mouri nan Astoria.

Men sa DA Katz te di: “Règ wout la tankou limit vitès ak kondisyon lisans ki egziste pou anpeche trajedi konsa. Nou pral chèche jistis pou jèn viktim nan ak moun li renmen yo.”

Ibrahim, ki gen 18 tan, te jwenn asiyasyon pou tribinal Kriminèl Queens sou yon plent ki tap akize li poutèt li te kite sèn nan nan yon ensidan san yo pa rapòte. Li te tou bay vyolasyon pou vitès, li te gen fenèt vire, pa gen okenn asirans ak kondwi san yon lisans. Jij Anthony M. Battisti mete yon dat retounen nan dat 6 jen. Si yo te kondane Mbrahim ap fè fas ak sèt ane nan prizon.

Dapre akizasyon yo, nan dat 10 avril, nan apeprè 9:45 p.m., Jaydan McLaurin nan Long Island Vil la te monte yon bisiklèt elektrik nan entèseksyon 21lari ak 21avni nan Astoria. Li te frape pa yon 2022 BMW X7 ale nan sid.

Machin nan te Lè sa a, te sitiye plizyè blòk lwen sèn nan kolizyon ak domaj siyifikatif fen nan eksplozyon an ak nan vitrin la. Ibrahim admèt li te kondwi SUV a nan apeprè 45 a 50 mph ak frape bisiklèt la. Limit la vitès afiche se 25 kilomèt pou chak èdtan. Li te di lapolis li te kanpe epi li te wè debri yo, te resevwa nève epi li te kite sèn nan.

Ibrahim pa t ‘kapab pwodwi yon lisans chofè valab oswa asirans epi li te gen sèlman pèmi yon aprantisaj. Fenèt machin nan te tou lou trennen.

Yo te mennen Jaydan nan yon lopital kote yo te pwononse li mouri anba gwo chòk ak chòk kò.

Asistan Pwokirè Distri a Antonio Vittiglio nan Biwo Omisid Distri a ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Peter J. McCormack ak John Kosinski, Chèf Depite Biwo Biwo, ak Karen Ross, Chèf Depite, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Shawn Clark.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan