Laprès Lage

FANM SEPTUAGENARIAN CHAJE AK ATAK TANTATIV POU REPETE ANPWAZÒNMAN MARI

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Suncha Tinevra, ki gen 70 tan, te akize poutèt atak ak lòt krim pou swadizan anpwazonnen mari li ak yon asasen ak asasen sou plis pase yon okazyon andedan kay la Oakland.

Avoka Distri a Katz te di: “Vyolans domestik pa limite a abi mantal ak fizik. Akize a nan ka sa a swadizan itilize desepsyon pou malad mari/madanm li. Viktim nan te vin malad, men Erezman li pa t mouri. Akize a kounye a ap fè fas a akizasyon grav pou aksyon li swadizan.”

Tinevra, ki gen 223 zan, te jwenn asiyasyon pou yè swa anvan Rèn Kriminèl Jij Jeffrey Gershuny sou yon plent ki chaje ak akizasyon an ak yon atak nan dezyèm degre an, enpèfeksyon nan dezyèm degre ak posesyon kriminèl de yon zam nan katriyèm degre. Jij Gershuny te bay lòd pou akize a retounen nan tribinal 10 mas 2021. Si yo te kondane L, Tinevra ap fè fas a plis pase 4 an nan prizon.

Avoka Distri a Katz te di ke, daprè akizasyon yo, nan dat 12 janvye 2021, akize a te obsève sou siveyans videyo ki peze yon sibstans blan nan yon boutèy wouj ak yon etikèt wouj ak etikèt jòn. Tinerva te rekimande boutèy la nan kabinè a anba koule a epi swadizan spike kafe mari l ‘sou de oswa twa okazyon.

Sou 14 janvye 2021 nan apeprè 10:40 p.m., DA Katz te ajoute, detektif refè yon boutèy ak yon boutèy wouj ak etikèt jòn soti nan plas la anba koule a. Etikèt la endike ke sa ki te 100 pousan asid borik epi yo itilize yo touye foumi ak ravet.

Ka a te pwosekite pa Biwo Vyolans Domestik Distri a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a Kenneth Appelbaum, Biwo Biwo Avoka Distri a, ak Audra Beerman, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Distri egzekitif pou Major Crimes Daniel Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan ,