Laprès Lage

DE RÈN TE CHAJE AVÈK ASENAL ZAM ILEGAL AK STOCK NAN MINISYON

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Christopher Lall ak Steve Salamalay te akize avèk plizyè konte posesyon kriminèl nan yon zam apre manda rechèch egzekite nan kay yo, yon inite depo, ak espas travay Salamalay te dekouvwi yon douzèn zam ilegal, ki gen ladan zam fantom, osi byen ke magazin kapasite wo,minisyon ak zouti fabrikasyon zam.

Avoka Distri a Katz te di: “Zam ilegal lakòz trajedi inegal nan kominote nou yo. Mwen te priyorize pran zam nan lari a epi yo pwal kontinye goumen vant lan ak ogmante fabrikasyon zam mòtèl nan Queens. Mèsi a travay la nan Estrateji Krim mwen an & Biwo Entèlijans, zam yo sezi ak zouti fabrikasyon pa ka itilize yo enfliyanse domaj. Mwen pral kontinye san rete nan pouswit moun ki pote zam nan minisipalite sa a.”

Lall, ki gen 32 zan, ki se Hillside Avenue nan Jamayik, te jwenn asiyasyon poutèt li tap akize li de 57 konte ki tap akize li ak 14 konte posesyon kriminèl de yon zam nan dezyèm diplòm lan. 18 konte kriminèl nan yon zam nan twazyèm degre, sèt konte nan posesyon kriminèl nan katriyèm degre, sis konte vant kriminèl nan twazyèm degre, sis konte nan posesyon kriminèl yon zam afe ak sis konte nan posesyon kriminèl nan minisyon. Jij Stephanie Zaro te bay lòd pou yo retounen nan tribinal 19 septanm. Si l te kondane l, li gen plis pase 15 an nan prizon.

Salamalay, 30, 89th Avenue nan Jamayik, yo te asiyen li sou yon plent 40-konte chaje l ‘ak sèt konte nan posesyon kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre, 15 konte nan posesyon kriminèl nan yon zam nan twazyèm degre, sis peyi nan vant kriminèl nan twazyèm degre a, uit konte nan posesyon kriminèl nan yon zam, twa konte posesyon kriminèl nan minisyon, ak echèk jwenn sètifika zam afe nan enskripsyon. Jij Zaro te bay lòd pou Salamay pou li retounen nan tribinal 19 septanm. Si l te kondane l, li gen plis pase 15 an nan prizon.

Dapre akizasyon yo:

 • Manm biwo Avoka Distri Rèn nan te fè yon envestigasyon alontèm nan acha akize yo nan acha polymère ki baze sou, eleman zam afe san rete, ki fasil reyini nan zam opere san nimewo seri, ki fè zam yo, souvan refere yo kòm zam fantom, enstraksyon.
 • Nan dat 23 out, ofisye ki soti nan Inite Sèvis Ijans Depatman Sèvis Ijans New York la ak gwo Ekip Entèlijans Ka Fidel, ak Biwo Detektif Distri a te egzekite yon manda rechèch tribinal ki otorize nan rezidans Lall la ak inite depo, tou de ki sitiye sou Hillside Avenue nan Jamayik, osi byen ke kay Salamalay nan Queens ak espas travay li nan Manhattan.

Sa ki annapre yo te refè pandan rechèch yo:

 • 9-milimèt semi-otomatik zam, chaje ak sis jij nan 9 milimèt minisyon kalib zam
 • De P80 Glock-style 9-milimèt zam afe zam
 • .38 Revòlvè espesyal, chaje ak sis jij nan .38 kalib zam espesyal
 • .45 kalib kalib semi-otomatik pistolè, chaje ak 10 jij nan .45 kalib minisyon
 • .40 kalib kalib semi-otomatik pistolè, chaje ak nèf jij nan .40 kalib minisyon
 • .380 kalib semi-otomatik pistolè, chaje ak sèt jij nan .380 minisyon kalib zam
 • 56 kalib atak pistolè ak yon barik fil ak yon 30-wonn magazin detache chaje ak 30 jij nan 5.56 minisyon kalib
 • Glock 19 9 millimitier semi-otomatik zam afe.
 • Taurus 9-milimèt semiautomatic zam
 • Llama 9-milimèt semiautomatic zam
 • zam revolvè
 • Double barik 12-kalib piki
 • 18-wo kapasite minisyon manje aparèy ki kapab kenbe plis pase 10 jij nan minisyon
 • 26 aparèy minisyon manje ki kapab kenbe mwens pase 10 jij nan minisyon.
 • 34 peryodik afe ki kapab kenbe 10 oswa mwens jij nan minisyon
 • Apeprè 1,380 jij nan divès kalite minisyon kalib, ki gen ladan 9-milimèt, .38 espesyal, .45, .40, .380., 5.56 kalib minisyon, ak 12-kalib kokiyaj tire
 • De aparèy egzèsis peze ak yon pouse je, itilize pou fabrike oswa zam rasanble zam

Yon chèk ki te fèt nan baz done lisans lan ak sistèm pèmi yo te revele ke ni Lall ni Salamalay kenbe yon lisans pou posede oswa pwòp zam afe nan Vil New York.

Ki gen ladan pran sa a, 86 zam flanm dife yo te sezi nan Queens ane sa a, plis pase nan nenpòt lòt minisipalite. Envestigasyon Rèn nan siksè ak pwosekisyon nan anpil manifaktirè zam ak trafikè yo te lakòz nan Queens ki mennen tout vil Nouyòk nan kantite rekiperasyon zam fòm depi 2021. Nan 2022, Queens te dirije minisipalite yo ak 174, oswa 40%, nan 436 zam flanm dirije vil la. Soti nan 2021 a 2022, rekiperasyon zam total te moute 66% nan tout vil la. Pou 2022, zam fòm yo konpare 12% nan tout zam yo refè nan tout vil la, konpare ak 4% nan 2021, ak 3% nan 2020.

Envestigasyon an te fèt pa Asistan Avoka Distri a Attaul Haq, nan Estrateji Krim Distri a ak Biwo Entèlijans, ak asistans nan sipèvize Analis Entèlijans Jennifer Rudy, ak Analis Entèlijans Joanna Ceballos, Victoria Filipe, ak Erik Hansen, ak Jijman Preparasyon Asistan Kathryn Isaac, ansanm ak manm Biwo Detektif Distri a anba sipèvizyon sèjan Joseph Olivier ak Lyetnan Janet Helgeson, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Chèf Detektif Thomas Conforti.

Epitou patisipe nan envestigasyon an te NYPD Gwo Ka Entèlijans Detektif Mike Billotto, Victor Cardona, Paul Molinaro, John Schultz, Christopher Thomas, John Uske ak Sèjan Christopher Schmitt, anba sipèvizyon sèjan Bogdan Tabor ak Kapitèn Kretyen Jara, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Enspektè Tribinal Lakou Enspektè Nilan.

Asistan Avoka Distri a Michael Bello, nan estrateji Krim Pwokirè Distri a ak Biwo Entèlijans, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Pwokirè Distri a Shanon LaCorte, Biwo Biwo, ak Asistan Avoka Distri a Jonathan Sennett, Biwo Biwo Entèprèt Kriminèl Vyolan, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a nan Envestigasyon Gerard Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan