Laprès Lage

DE DEFANSÈ YO TE KONDANE POU LONGÈ TÈM PRIZON POU ZAM DESANN VIKTIM NAN BODEGA

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke 32 zan Fabian DeJesus-Garcia te kondane pou pase 25 ane lavi nan prizon apwè ke yo te kondane li pou tiye yon nonm nan yon kò nan Jackson Heights, Queens. Dezyèm akize, Gamaliel Desideo-Sanchez, tou 32, te plede koupab pou manifaktirè yo e yo te kondane pou pase 18 tan nan prizon pou lanmò mas 2018 la.

Avoka Distri a Katz te di, “Sa a te yon ekzekisyon nan yon zòn komèsyal okipe ak akize yo anbiskan viktim nan. Pandan ke yon sèl distrè sib la, lòt la te mache soti nan dèyè epi tire l ‘san pwovokasyon. Biwo mwen an pa pral kanpe pou zak vyolans nan lari Queens.”

DeJesus-Garcia, ki nan Northern Boulevard nan Corona, Queens, te jwenn koupab de asasinay nan dezyèm degre, de (2) nan posesyon kriminèl nan yon dezyèm degre ak posesyon ilegal nan minisyon pistolè apre yon jijman nan mwa mas 2022. Lakou Siprèm Jistis Lakou Siprèm Michelle Johnson, ki te prezide nan jijman, te kondane pou akize sa a Vandredi a 25 ane lavi nan prizon.

Defansè Deside-Sanchez, nan Avni Sen Ann nan seksyon Mott Haven nan Bronx, te plede koupab pou manifeste nan premye degre anvan Jistis Johnson, tou nan mwa mas 2022. Vandredi, Jistis Johnson te bay lòd pou Deside-Sanchez pou sèvi 18 ane nan prizon, pou yo te swiv pa senk ane liberasyon sipèvizyon.

Daprè dosye Tribinal la, nan dat 22 mas 2018, de akize yo te ale nan 5 de Mayo Deli sou Roosevelt Avenue alantou 8 p.m. Deside-Sanchez te remèt DeJesus-Garcia yon .32 kalib pisin lè li rive nan kò a. Lè Seferino Flores-Pineda te rive nan 5 de Mayo, Desiderio-Sanchez te angaje li nan konvèsasyon. Kòm de pale yo, akize DeJesus-Garcia te apwoche viktim nan 31-zan ki te gen 31 zan ki te tire li twa fwa. Mesye Flores-Pineda te tire nan figi ak pwatrin.

Viktim nan te pwese ale lopital toupre kote li te mouri akoz blesi yo.

Asistan Avoka Distri a Christine McCoy, Depite Chèf Esè Federal III Biwo a, te pwosekite ka a, avèk asistans Avoka Distri a Gabriel Reale, anba sipèvizyon Chèf Biwo Rachel Buchter ak sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a Pishoy Yacoub nan Divizyon Jijman an. Epitou anba sipèvizyon Chèf Depite Biwo Omisid John Kosinski, anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel Saunders.

 

Moun ki afiche nan