Laprès Lage

AVOKA DISTRI A KATZ GEN TOUT POUVWA AAPI ERITAJ MWA SELEBRASYON NAN INIVÈSITE ST JOHN a

Queens Distri a, Melinda Katz, an patenarya avèk Konsèy Konsiltatif Azyatik ak Pasifik Island konseye, te anime yon selebrasyon anyèl nan onè nan Azyatik Ameriken ak Pasifik Zile Eritaj mwa nan Inivèsite St John nan Jamayik. Pwogram nan te gen ladan li manm kominote remakab nan Azyatik ak Pasifik Zile desandan ak yon adrès modèl pa Rèn Sivil Jij Karen Lin.

Avoka Distri a Katz te di: “Selebrasyon ane sa a nan Eritaj Azyatik ak Pasifik Zile a espesyalman satisfè paske nou te finalman kapab reyini an pèsòn. Selebre enpak kiltirèl ak sivik ke kominote Azyatik yo te fè nan Queens ranfòse kapasite nou pou konfwonte defi nou fè fas sou wout la. Li se espwa mwen ke konpreyansyon bilding pral kontribye tou pou asire jistis jis pou tout moun k ap viv ak travay isit la nan Queens.”

Komite distri a Katz onore:

  • Asosyasyon biznis Chinwa
  • Sèvis Koreyen
  • Rèn nan Rèn nan Esè Federal II Depite Chèf Rosemary Chao
  • Queens Distri avoka Inite Sipèvizè Divèsite ak Altènatif Santans Harleen Kaur

Men sa Reprezantan Ameriken Grace Meng te di: “Bon Azyatik Ameriken ak Eritaj Zile Pasifik la pou tout moun ki ap selebre nan Queens ak atravè New York. Malgre fason enpòtan ke Ameriken Azyatik yo fòme nasyon nou an, anpil kontribisyon nan kominote nou an souvan bliye oswa inyore, ki mennen ale nan pèsepsyon ke Ameriken Azyatik yo se etranje pèpetyèl nan Amerik la. Se poutèt sa mwen goumen anplifye eksperyans yo, istwa, kilti, ak istwa ameriken Azyatik, ki gen ladan mennen efò pou etabli yon mize nasyonal dedye a istwa kominote nou an, defann pou enklizyon istwa Pasifik Azyatik nan kourikoulòm lekòl la, epi chèche rekonesans federal pou jou ferye ki enpòtan nan kominote nou an, tankou Lunar New Year, Diwali, Eid, ak anpil lòt moun. Pandan ke mwen kwè ke nou bezwen rekonèt eritaj Ameriken ameriken chak jou epi yo pa sèlman nan mwa me a, mwen rekonesan dèske mwen gen yon peryòd dedye a mete akonplisman yo nan kominote Ameriken an ameriken ak selebre figi a nan divèsite Ameriken. Mèsi a Avoka Distri a Katz pou patwone selebrasyon sa a.”

Senatè Deta New York John Liu te di: “Eritaj Azyatik Ameriken ak Pasifik Zile Azyatik la se yon moman pou nou reyini ansanm pou nou selebre istwa a, eritaj ak avni Ameriken Azyatik yo. Kit leve kanpe epi goumen kont èskonbwit anti-Azyatik la rayi oswa defann pou yon kourikoulòm plis enklizif ki anseye istwa Ameriken Azyatik nan lekòl piblik, Ameriken yo pi ini pase tout tan. Anpil gras a Queens DA Melinda Katz pou rekonèt ak selebre moman enpòtan sa a ki peye lajan taks bay sa yo Ameriken Azyatik ak òganizasyon kominote ki baze sou kominote a ki kontinye sipòte ak leve kominote nou an.”

Manm Asanble Eta New York la, Steven Raga te di: “Mwen onore ko-patwone Rèn nan Selebrasyon Rèn nan. Kolaborasyon sa a se yon testaman nan angajman nou nan anbrase divèsite ak onore eritaj kiltirèl ki rich nan Ameriken ak Kominote Zile Pasifik la nan Queens. Ansanm, nou selebre kontribisyon remakab ki ranfòse kominote nou an ak enspire nou tout.”

Manm Asanble New York Lafontant lan Jenifer Rajkumar te di: “Kòm premye fanm Azyatik sid Azyatik ki te eli nan Biwo Eta New York, mwen onore patnè ak Avoka Distri a Katz pou selebrasyon Eritaj Azyatik ak Pasifik Zile Azyatik la. Nou se patnè nan sèvi kominote AAPI a: li toujou la pou nou lè kominote a gen yon enkyetid sekirite, e mwen te sipòte efò li yo nan ede pase yon bidjè ak $ 30 milyon dola pou sekirite AAPI. Koulye a, nou ap ekipe jiska onore kèk nan moun yo eksepsyonèl ak òganizasyon ki anboche travay la difisil, dedikasyon, ak konpasyon ki defini kominote AAPI la.”

Manm Konsèy Vil New York la, Sandra Ung te di: “Manm kominote AAPI yo te fè kontribisyon enpòtan nan peyi sa a pou jenerasyon, men anpil moun wè sa tankou etranje pèpetyèl. Evènman tankou yon sèl sa a ke yo te akomode pa Biwo Avoka Distri Rèn nan se yon rekonesans enpòtan nan wòl Azyatik Ameriken yo te genyen nan fòme nasyon an nou konnen jodi a. Pandan ke Me se yon mwa pou selebre eritaj AAPI, nou ta dwe reflete tou sou istwa a long ak enpak nan kominote AAPI nan Etazini yo.”

Manm Konsèy Vil New York Lasante Linda Lee, Vis-Prezidan Konsèy Vil New York la, Latino, ak Azyatik, ak premye Ameriken eli nan Konsèy Minisipalite a ansanm ak Julie Won, te di: “Mwa Eritaj AAPI sa a, mwen fyè pou komemore tradisyon mwen sonje selebre kòm yon timoun, ak zanmi m yo ak vwazen m yo nan kominote Rèn nan. AAPI a kounye a fè moute 18 pousan nan popilasyon NYC a epi li kontinye grandi, kidonk li se gwo yo wè kilti nou an, tradisyon, ak enfliyans manje lavi anpil Nouyòkè. Mèsi a Queens DA Melinda Katz ak tout kòlèg mwen yo ki te asosye yo kreye yon selebrasyon yo reflete gwo divèsite sa a, epi onore kontribisyon yo imans nan kominote AAPI nan vil nou an.”

Moun ki afiche nan ,