Melinda Katz została prokuratorem okręgowym hrabstwa Queens w styczniu 2020 r., Przechodząc do historii jako pierwsza kobieta na tym stanowisku. Pod jej kierownictwem biuro prokuratora okręgowego zapewnia, że wszyscy oskarżeni są traktowani sprawiedliwie i niedyskryminująco, jednocześnie chroniąc społeczności, którym służy w najbardziej zróżnicowanym hrabstwie w Ameryce. Prokurator okręgowy Katz zrestrukturyzował biuro z nowymi biurami i…

Czytaj więcej >

Zespół Kierowniczy