Johnnette_Traill

Johnnette Traill

ASYSTENT WYKONAWCZY PROKURATOR OKRĘGOWY WYDZIAŁU APELACYJNEGO I SPORÓW SPECJALNYCH

Pani Traill, 28-letnia weteranka prokuratora z biura prokuratora okręgowego w Queens, informowała, argumentowała, redagowała i nadzorowała ponad 1000 apelacji karnych i federalnych habeas corpus zarówno jako skarżący, jak i pozwany w Sądzie Apelacyjnym w Nowym Jorku, Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Drugiego Obwodu, Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku i Wydziale Apelacyjnym, Drugi Dział. Od 2014 r. była szefową Biura Odwoławczego.